Spravodajstvo

Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023

Motív v slovách sv. sestry Faustíny je, že životom kráčame v zablatených topánkach hriechov a ľudskej krehkosti, no dôverujeme Božiemu milosrdenstvu.

Všetky články