Novovytvorený križovatkový úsek v našej obci
Dopravne využívaný križovatkový uzol pri Rožkovanoch v okrese Sabinov sa po rekonštrukcii rozšíril a zvýšila sa jeho bezpečnosť.

Pripája hlavnú cestu s cestou tretej triedy, pričom cezň prechádza aj železničná trať. V minulosti tu došlo k deviatim tragickým úmrtiam.

"Chýbali tu priraďovacie a odbočovacie pruhy, no teraz autá, ktoré odbočujú zo smeru zo Sabinova, majú svoj vlastný odbočovací pruh, čím neobmedzujú ostatné vozidlá," objasnil miestny poslanec a aktivista Miloš Sekerák.

Hlavná komunikácia je teraz širšia, pribudli nové smerové a ochranné ostrovčeky, ako aj pruhy pre verejnú dopravu, chodníky, verejné osvetlenie a cestné zebry. Rekonštrukcia križovatky bola zahájená v júni a dodávateľ mal náročné podmienky pri práci na nebezpečnom úseku plného premávky.

Napriek tomu firma dokončila stavbu skôr než plánované termíny. "Vzhľadom na zložitosť cestnej premávky sme sa snažili dokončiť práce čo najrýchlejšie. Úspešne sme realizovali túto stavbu za pät mesiacov," zdôraznil hlavný stavbyvedúci Matúš Tkáč.

Celkové náklady na stavebné práce prekročili sumu 900-tisíc eur. Miestni obyvatelia začali pred štyrmi rokmi opakovane organizovať blokády na upozornenie na túto kritickú lokalitu. V minulom roku získali železničné rampy a takmer presne po roku aj novú križovatku. Miloš Sekerák, otec troch synov, ktorý na tomto mieste stratil manželku, bol jedným z hlavných iniciátorov.

Plánuje sa ešte pridanie prístreškov pre čakajúcich na autobusy, pričom miestni veria, že nová križovatka prinesie vyššiu úroveň bezpečnosti.

Foto EUROVIA SK