V roku 2007 vznikla v Rožkovanoch mužská folklórna spevácka skupina JAZERO a svojou činnosťou sa jej podarilo dostať obec do kultúrneho povedomia širokého okolia.

Svoje prvé skúšobné vystúpenie mali folkloristi počas prvého ročníka odpustového dňa v auguste 2007. Za necelé dva mesiace si skupina pripravila svoj vlastný program a symbolicky pokrstila "dosku JAZERA". Na tomto krste sa zúčastnila zástupkyňa VÚC Prešov p. Arvayová s delegáciou z Francúzska z oblasti Tirolska.

Pod vedením Antona "Tonča" Šarišského na tomto vystúpení zaspievali Karol Marhevka, Andrej Štvarták, Miroslav Knut, Jozef Homišan, Bartolomej Martoňák a Jozef Jurčenko. Spevákov na harmonike sprevádzali pán Jozef Šarišský a učiteľ Václav Pribula.

Úspešné vystúpenie ich podnietilo k ďalšej činnosti. Medzi spevákov postupne pribudli Pavol Huba, František Jašek, Marek Pribula, Pavol Kušnír, Vít Šarišský a harmonikár Rudolf Knut – ostrieľaný harmonikár, ktorý hrával ešte aj vo vychýrenej kapele Odeva v sedemdesiatych rokoch.  Po celý čas spevákov sprevádzala aj Klárka Knutová, ako pomocníčka – šepkárka, a budúca ľudová speváčka. Dňa 4.10.2007 sa folkloristi zúčastnili 33. ročníka stretnutia súborov Šarišského regiónu v kultúrnom dome v Sabinove, pod názvom „Krása životu".

                               

Za účasti 40-tich súborov, vo fantastickej atmosfére, predviedli svoje umenie. Po úspešnom vystúpení získali svoj prvý diplom a aplauz sabinovskej kinosály. Na ich adresu sa pochvalne vyslovil aj nestor ľudových zvykov a piesní pán Ján Lazorík z Krivian. Pochválil ich za inciatívnosť a životaschopnosť. To dokazuje aj skutočnosť, že za dva mesiace si pomocou obecného úradu a sponzorov, dokázali zabezpečiť kompletné krojové oblečenie. O týždeň po vystúpení v Sabinove sa zúčastnili v Jakubovej Voli na vystúpení pri príležitosti Dňa úcty k starším. Vystúpenie zanechalo veľký ohlas u všetkých zúčastnených.

Skupina sa pravidelne zúčastňuje súťažných prehliadok v našom regióne (Gajdica Andreja Mizeráka v Lúčke, Krása životu v Sabinove, Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch, Košické folklórne dni, Dubovický jarmok, Sabinovský jarmok, Pečovskonovoveský jarmok) a vystupuje aj na rôznych obecných slávnostiach v Rožkovanoch a v okolitých obciach.

Dôležitým medzníkom v existencii skupiny je 17. december 2009, kedy sa skupina zaregistrovala ako občianske združenie pod názvom Folklórny súbor JAZERO Rožkovany.

                              

Ďalším významným medzníkom v činnosti súboru je 8.december 2010, kedy sa skupina, na podnet vedúceho Antona „Tonča“ Šarišského, rozšírila o ženskú časť. Ženská časť sa po prvýkrát predstavila na spoločnej Vianočnej akadémii v kostole Sv. Antona opáta v Rožkovanoch.

                             

Prvé spoločné vystúpenie mužskej aj ženskej skupiny sa uskutočnilo na podujatí organizovanom dňa 11. júna 2011 „ HEJ, V ROŽKOVJANOCH NA VALALE“. Toto podujatie bolo organizované už druhý rok ako stretnutie folklórnych skupín resp. folkloristov z regiónu Hornej Torysy. Na podujatí sa zúčastnili súbory z mnohých obcí hornotorysského regiónu. Členovia Jazera tu po prvýkrát predstavili tradíciu rožkovianského folklóru v nových tradičných rožkovianskych krojoch. Takto prezentovali krásu folklóru nielen spevom, ale aj vizuálne.

                              

Folklórny súbor Jazero sa od svojho založenia až po dnes snaží o zachovanie ľudových tradícií.

Prajeme im veľa úspechov a nech ich zanietenie neutícha.


Milí priatelia a priaznivci FS Jazero,

Chcete vidieť FS Jazero na fotkách? Kliknite sem.

Chcete vidieť FS Jazero na videu? Kliknite sem.

Chcete vidieť FS Jazero na živo? Kliknite sem.