700 výročie 1. písomnej zmienky obce Rožkovany

700 rokov v živote človeka je veľa. Je to takmer 23 generácií, ktoré budovali našu obec až do dnešnej podoby. V dňoch 12. a 13. augusta 2023 sme spolu oslávili 700-sté výročie prvej písomnej oficiálnej zmienky o obci Rožkovany. Pán Boh pripravil kúsok zeme našej dedinky nám všetkým, aby sme ju pretvárali, starali sa o ňu a zveľaďovali ju, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEME.

Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023

Motív v slovách sv. sestry Faustíny je, že životom kráčame v zablatených topánkach hriechov a ľudskej krehkosti, no dôverujeme Božiemu milosrdenstvu.