700 výročie 1. písomnej zmienky obce Rožkovany
700 rokov v živote človeka je veľa. Je to takmer 23 generácií, ktoré budovali našu obec až do dnešnej podoby. V dňoch 12. a 13. augusta 2023 sme spolu oslávili 700-sté výročie prvej písomnej oficiálnej zmienky o obci Rožkovany. Pán Boh pripravil kúsok zeme našej dedinky nám všetkým, aby sme ju pretvárali, starali sa o ňu a zveľaďovali ju, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEME.

Oslavy otvoril starosta obce slávnostným príhovorom:

Vážení občania,

pozdravujem a vítam vás v dnešný sviatočný deň sedemstoročnice prvej písomnej zmienky. Táto zmienka už spomína existujúcu obec s fungujúcou farnosťou a slovanským názvom, inak povedané, sme starobylou obcou, jednou z najstarších v regióne. Máme bohaté a mocné korene našich predkov, kontinuitu v histórii plnej vzostupov a pádov.

Táto obec so svojimi obyvateľmi prežila obdobia hospodárskeho rozkvetu, hladu a častých epidémii. Prechádzali cez ňu mnohí dobrí ľudia, ktorých nie všetkých mená sú nám známe, ako aj armády v čase vojen. Ale súdržnosť našich predkov, sila ich vôle, pevnosť ducha a pokora boli ako tmel, ktorý zjednocoval obyvateľov. Aj my musíme sa pýtať sami seba, čo tu nechávame a aké kamene vkladáme do vzťahov budujúcich našu obec. Sú to kamene úcty, slušnosti, obetavosti a ohľaduplnosti alebo sú to kamene prílišnej sebaistoty, bezohľadnosti, lenivosti a svojho sebeckého „Ja“?

Sedem je symbolické číslo, číslo plnosti. Prijmime pozvanie našich predkov a priblížme túto obec k miestu, kde bude plnosťou prekvitať komunitný život založený na láske, úcte a obetavosti. Je na nás ako začneme písať novú ôsmu storočnicu dejín obce. Nebojme sa! S odhodlaním, dobrou vôľou a nádejou vykročme do novej kapitoly dejín našej obce.

Teraz mi dovoľte slávnostne otvoriť kultúrne podujatie spojené s oslavami sedemstoročnice.

Na záver, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili pripraviť toto podujatie, účinkovať na ňom, lebo bez ochotných sŕdc a rúk by sme tu nič z toho nemali. Vyžiadalo si to množstvo námahy a síl. Ešte raz ďakujem.

Prajem nám všetkým príjemné prežitie slávnostného dopoludnia.

Začiatok patril futbalovému zápasu medzi hráčmi TATRAN Prešov a FK Rožkovany, po ktorom nasledovala Futbalová jedenástka. Dvojdňové oslavy boli naplnené bohatým kultúrnym programom v podobe vystúpenia hudobných skupín CHIKI LIKI TU-A, Dynamix – TERABORSUC a disco zábavou. V nedeľu po slávnostnej sv. omši sprevádzanej kňazmi – rodákmi našej obce a kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti za podpory krásneho počasia sme si mohli prezrieť nádherné vystúpenia folklórnych súborov. Svojím vystúpením naše srdiečka potešili aj deti zo ZŠ a MŠ Rožkovany pod vedením obetavých pedagógov. Na oslavách bola odprezentovaná história obce v podobe fotografií a zachovaných písomných dokumentov. Návštevníci si mohli prezrieť historické vozidlá a motorky, vyskúšať jazdu na terénnej štvorkolke a povoziť sa na koni.

Popritom sme sa posilnili dobrotami, ktoré nám prichystali a rozdávali dobrovoľníci, za čo im ďakujeme. Návštevníci si domov odniesli spomienkové predmety v podobe samolepiek s vyobrazením mapy Rožkovian a erbu obce. Občanom Rožkovany bola v stručnosti pripomenutá história dediny v podobe publikácie spracovanej doc. ThDr. Petrom Sedlákom, PhD.

Toto podujatie bolo finančne a materiálne podporené partnermi MARDUŇA s.r.o., VEDOS s.r.o., Prešovský samosprávny kraj, SG audit s.r.o., CBR s.r.o., Poľovnícke združenie Rožkovany, folklórna spevácka skupina JAZERO, Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany, Občianske združenie – aktivistov obce Rožkovany a Vladimír Lipovský.

Veľké ĎAKUJEME patrí Veronike Čekanovej a Martinovi Gdovinovi, ktorí nás po obe dni sprevádzali skvelým moderátorským slovom.

Na záver je potrebné poďakovať tímu ochotných a obetavých ľudí, bez ktorých by sme to neboli zvládli: Únia dôchodcov v Rožkovanoch (Mária Janičová, Mária Funtaľová, Milka Girašková, Cecília Girová), členovia FK Rožkovany (Ján Petrek, Ing. Patrik Čorba, Ing. Miloš Čorba), Mgr. Martina Girašková (výborné organizačné zabezpečenie), Andrej Girašek, Ján Girašek, Ing. Pavol Poremba ml., Ing. Margaréta Girašková, Miloš Sekerák (samolepky, tričká, panely na kreslenie pre deti, štvorkolka), Mária Patchová, Mgr. Erika Marhevková a Janka Lipovská (pekárky), Anton Šarišský, Alžbeta Čorbová, Jozef Girašek, Ján Kicko, Štefan Pribula, manželia Meľuchovci, Ján Huba ml., Ing. Marián Girašek so synom, Peter Kocúrek st., Dušan Sopčák so synom (elektrikári), Patrik Sopčák a Erik Sedlák (grilovanie klobásy), Fero Nehila a pomocníčky (varenie guľáša), Matúš Štvarták ml. a Martin Bujňák (história obce), Stanislav Girašek ml., Pavol Poremba st., Milan Lipovský s manželkou, Antónia Havaničová. Ďakujeme aj všetkým pracovníkom Obecného úradu Rožkovany a všetkým občanom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii podujatia, ktorých mená sme neuviedli.

Tieto krásne slávnostné chvíle nám na pamiatku fotoobjektívom zvečnila Klárka Marchevková. Jej fotografie je možné si prezrieť na e-stránke a facebooku obce Rožkovany.

Ešte raz všetkým ďakujeme!