Škola v Rožkovanoch bola postavená v roku 1787 na náklady Roškovániovcov. Mala jednu veľkú miestnosť a biednu komoru. Deti navštevovali školu v malom počte (1814 len 13 žiakov). Spočiatku to bola cirkevná škola rímskokatolíckeho vyznania. Vyučovalo sa len náboženstvo a modlitby, neskôr písanie aj čítanie. Vyučovacia reč bola šariština. Vyučovanie prebiehalo len cez zimné mesiace.

Prvá školská budova bola cirkevná, postavená okolo roku 1860 Augustínom Roškovánim. Po zriadení štátnej školy v roku 1913 a kúpe Péčiho kaštieľa pre školské potreby, budova školy sa načas prenajímala na bývanie, alebo v čase existencie mládežníckeho spolku Združenie katolíckej mládeže, slúžila ako klubovňa. V roku 1963 cirkev budovu zbúrala a v roku 1964 pozemok odpredala. Peniaze sa použili na stavbu fary.

V roku 1904 ako vyučovací jazyk na škole bola nariadená maďarčina. Vyučovania nemali úroveň, deti nerozumeli učivu, spamäti odriekali naučené skomolené maďarské výrazy. Cirkev trvala na cirkevnej škole, štátna správa natískala štátnu. Počas rokov 1911 až 1913 sa nevyučovalo. V roku 1913 bola v Rožkovanoch zriadená dvojtriedna štátna ľudová škola. Pri poštátnení školy v roku 1913 doterajšia budova školy pre školské účely bola už nevyhovujúca. Obec v roku 1913 kúpila Péčiho kaštieľ, ktorý prerobila na školu s dvoma učebňami a učiteľským bytom.

Po vzniku ČSR od 28. októbra 1918 sa začalo vyučovanie v slovenskom jazyku. Štátna ľudová škola bola dňom 1. septembra 1941 pretvorená na Rímskokatolícku ľudovú školu. Od 12. júna 1945 to bola Štátna ľudová škola s troma postupnými triedami. Neskôr bola prevedená na „Základnú deväťročnú školu 1.-5. ročníka v Rožkovanoch“. Od 1. septembra 1980 mala názov „Základná škola 1.-4. ročník v Rožkovanoch“ s troma triedami.

Od roku 1999 sa previedla rozsiahla rekonštrukcia budovy školy. Bola zavedená plynofikácia, vybudovali sa nové toaletné zariadenia, vytvorili sa nové priestory pre triedy a samotné oživenie a skultúrnenie celej budovy. V súčasnosti sú v škole štyri triedy.

Pre podrobné informácie o histórii školy a súčasnom diani si môžete kliknúť na www.zsmsrozkovany.edupage.org