Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023
Motív v slovách sv. sestry Faustíny je, že životom kráčame v zablatených topánkach hriechov a ľudskej krehkosti, no dôverujeme Božiemu milosrdenstvu.

To sme skoro do bodky splnili, keď záver púte, ktorú sme absolvovali 06.05.2023 do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove nás štedro pokropil dážď. Obec Rožkovany spolu s ďalšími občanmi Červenice, Jakubovej Vole, Lipian a Kamenice sa pridala k 16. púti rádia Lumen. Púť sme absolvovali autobusom pod vedením šikovného šoféra pána Kušníra z Lipian, ktorému ďakujeme za bezproblémovú a pokojnú jazdu. Veľkú radosť sme mali z prítomnosti duchovného otca Stanislava Palenčára, ktorý všetkých povzbudil modlitbou a krásnymi zamysleniami. Okrem bohatého programu, ktorý rádio Lumen pripravilo pre takmer 10 000 účastníkov tejto púte, sme navštívili aj Centrum sv. Jána Pawla II. nachádzajúceho sa priamo v areáli sanktuária. Za všetkých môžeme povedať, že už dávno sme nezažili tak úžasnú atmosféru, v ktorej bolo cítiť Boží pokoj a pôsobenie Ducha Svätého. K tomu nesporne prispeli aj veľmi hodnotné a povzbudivé slová pomocného bratislavského biskupa a hlavného celebranta sv. omše J. E. mons. Jozefa Haľka, z ktorých vyberáme aspoň niektoré: „našim mandátom v každodennom živote je, že budeme milosrdní v každodenných vzťahoch,“... „buďme slobodní od hnevu,“...„svetový pokoj je vyskladaný z pokoja ľudského srdca,“... „od momentu, keď sme boli pokrstení, srdce človeka je bytostne spojené so srdcom Ježiša Krista, čím vznikla živá komunikácia medzi ľudským a božím srdcom, čo je fascinujúca skutočnosť.“ Nezabudnime na tak úžasné pravdy, ktoré by sme mali uplatňovať v každodennom živote. Ďakujeme všetkým (aj duchovným otcom z farnosti Rožkovany, Lipany, Brezovica a Kamenica), ktorí posúvali informácie o tejto úžasnej akcii a tak mohli dopriať každému, kto chcel načerpať silu z prameňa Božieho milosrdenstva a putovať k nemu. Veríme, že sa nám s pomocou Božou a vás všetkých podarí zorganizovať v budúcnosti ešte veľa tak úžasných akcií, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame.