Adresa úradu

Obecný úrad Rožkovany

Starosta obce: Ing. Stanislav Girašek, starosta@rozkovany.sk tel: 0905 234 096
Hlavná kontrolórka: PhDr. Alena Benian Džačovská

Zamestnanci OcÚ:

Mária Daňková - útvar ekonomiky, financií, majetku obce, evidencia obyvateľstva,
zodpovednosť za dodržiavanie smernice GDPR
Ing. Janka Novotná - miestne dane a poplatky, správa hrobových miest
Mária Sčisláková - všeobecné administratívne činnosti
Andrej Štvarták - údržba a správa budov, koordinácia aktivačných činností

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Romana Skladaná 

Terénny pracovník: Štefan Dudaš

Telefonne číslo TSP: 0917 142 053

 
 • Pondelok:

  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:00

 • Utorok:

  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:00

 • Streda:

  8:00 - 12:00
  13:00 - 16:00

 • Štvrtok:

  nestránkový
  deň

 • Piatok:

  8:00 - 12:00
  13:00 - 14:00