Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.12.2014 Pozvánka 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 15.12.2014 Materiály poslancov stiahnuť [6.74K]
12.12.2014 Pozvánka 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 15.12.2014 Materiály poslancov stiahnuť [6.74K]
19.01.2015 Pozvánka 3. mimoriadne zasadnutie OZ 21.01.2015 Materiály poslancov stiahnuť [12.82K]
14.01.2015 Pozvánka 2. zasadnutie OZ 16. 01. 2015 Materiály poslancov stiahnuť [39.03K]
20.03.2015 Štatút obce Rožkovany Interná smernica zo dňa 20.03.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
20.03.2015 Rokovací poriadok OZ Rožkovany Interná smernica zo dňa 20.03.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
02.05.2015 Pozvánka 5. zasadnutie OZ 7.5. 2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.05.2015 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica zo dňa 07.05.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.06.2015 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 26.06.2015 Materiály poslancov stiahnuť [176.67K]
09.09.2015 Pozvánka na 8. zasadnutie OZ 11.09.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.06.2020 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ 26. 6. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [190.54K]
10.11.2015 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ 13.11.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
04.01.2016 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2015 + Ustanovujúce zasadnutie v roku 2014 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
11.12.2015 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ 14.12.2015 Materiály poslancov stiahnuť [131.27K]
22.12.2015 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 30.12.2015 Materiály poslancov stiahnuť [126.40K]
24.02.2016 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ 26.02.2016 Materiály poslancov stiahnuť [128.41K]
19.12.2016 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2016 12.12.2016 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
13.04.2016 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ 15.04.2016 Materiály poslancov stiahnuť [126.52K]
22.06.2016 Pozvánka na 14. zasadnutie OZ 24.06.2016 Materiály poslancov stiahnuť [151.70K]
09.09.2016 Pozvánka na 15. zasadnutie OZ 14.09.2016 Materiály poslancov stiahnuť [20.29K]
07.10.2016 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ 11.10.2016 Materiály poslancov stiahnuť [126.92K]
09.12.2016 Pozvánka na 17. zasadnutie OZ 12.12.2016 Materiály poslancov stiahnuť [281.73K]
22.02.2017 Pozvánka na 18. zasadnutie OZ 02.03.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
01.06.2017 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2017 26.05.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.02.2021 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ 26. 2. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [229.33K]
29.03.2017 Pozvánka na 19. zasadnutie OZ 31.03.2017 Materiály poslancov stiahnuť [38.39K]
24.05.2017 Pozvánka na 20. zasadnutie OZ 26.5.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
07.07.2017 Pozvánka na 21. zasadnutie OZ 10.07.2017 Materiály poslancov stiahnuť [337.91K]
26.09.2017 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2017 22.09.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
26.07.2017 Pozvánka na 22. zasadnutie OZ 27.07.2017 Materiály poslancov stiahnuť [41.19K]
21.09.2017 Pozvánka na 23. zasadnutie OZ 22.9.2017 Materiály poslancov stiahnuť [39.54K]
03.11.2017 Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Materiály poslancov stiahnuť [260.80K]
13.11.2017 Účasť poslancov na zasadnutia OZ v Rožkovanoch za rok 2017 7.11.2017 Materiály poslancov stiahnuť [13.72K]
08.12.2017 Pozvánka na 25. zasadnutie OZ 12.12.2017 Materiály poslancov stiahnuť [21.62K]
13.12.2017 Účasť poslancov na zasadnutia OZ v Rožkovanoch za rok 2017 12.12.2017 Materiály poslancov stiahnuť [13.83K]
19.02.2018 Pozvánka na 26. zasadnutie OZ 23.2.2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.02.2018 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2018 23.02.2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
11.09.2018 Pozvánka na 29. OZ 14. 9. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [15.51K]
25.10.2018 Pozvánka na 30. OZ 29. 10. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [15.05K]
28.11.2018 Pozvánka na 1. OZ 30. 11. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [414.11K]
13.02.2019 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 15. 2. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [390.60K]
28.01.2019 Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie OZ 1. 2. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [159.78K]
13.03.2019 Pozvánka na 4. mimoriadne OZ 15. 3. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.04.2019 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 26. 4. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [203.82K]
05.06.2019 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 7. 6. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.07.2019 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 26. 7. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [237.44K]
10.10.2019 Pozvánka na 8. zasadnutie OZ Zasadnutie OZ 14. 10. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [252.82K]
27.11.2019 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ 29. 11. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [275.26K]
12.12.2019 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ 16. 12. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [174.05K]
22.01.2020 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 22. 1. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [180.28K]
15.04.2020 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ 17. 4. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [527.01K]
23.09.2020 Pozvánka na 14. zasadnutie OZ 26. 9. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [240.64K]
25.11.2020 Pozvánka na 15. zasadnutie OZ 27. 11. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [393.75K]
12.05.2021 Pozvánka na 17. zasadnutie OZ 14. 5. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [276.23K]
14.07.2021 Pozvánka na 18. zasadnutie OZ 16. 7. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [247.29K]
22.09.2021 Pozvánka na 19. zasadnutie OZ 24. 9. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [244.47K]
01.12.2021 Pozvánka na 20. zasadnutie OZ 3. 12. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [251.41K]
29.03.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára PhDr. Beáta Kollárová, PhD. Materiály poslancov stiahnuť [932.22K]
02.03.2022 Pozvánka na 21. zasadnutie OZ 4. 3. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [245.37K]
25.05.2022 Pozvánka na 22. zasadnutie OZ 27. 5. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [198.17K]
12.07.2022 Pozvánka na 23. zasadnutie OZ 14. 7. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [176.98K]
12.10.2022 Pozvánka na 24. zasadnutie OZ 14. 10. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [172.11K]
23.11.2022 Pozvánka na 25. zasadnutie OZ 25. 11. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [158.38K]
09.12.2022 Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 13. 12. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [254.62K]
28.12.2022 Pozvánka na 2. zasadnutie OZ 30. 12. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [149.35K]
09.02.2023 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 14. 2. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.04.2023 Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 27. 4. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [204.56K]
19.06.2023 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 22. 6. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [242.88K]
04.09.2023 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 7. 9. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [229.66K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia