ID podnetu: 2

Meno: Anna

Podnet / otázka: Dobrý deň, dnes v nedeľu bola sv. omša o 10.30hod. Keďže je zima -mrholenie a namrzanie cesty predpokladali by sme že cesta smer kostol bude posypaná. Času bolo dosť. Schádzanie z kopca bolo nebespečné. Nechcem hodnotiť správanie vodičov ktorí bezohľadne schádzajú z kopca súčasne s chodcami- myslím že je na zváženie používanie vozidla všetkými. Pekný deň..

Vložená / odpovedaná: 07.01.2024 / 12.01.2024

Odpoveď starostu:

Dobrý deň. V prvom rade ďakujem za váš podnet. Obec sa snaží v rámci svojich možností ošetriť všetky chodníky a komunikácie v majetku obce. V noci zo 6.1.2024 na nedeľu 7.1.2024 bola teplota nad bodom mrazu a padajúce zrážky sa topili. Osobne vždy keď mi to zdravotný zdravotný stav dovoľuje, prechádzam si jednotlivé úseky chodníkov a ciest, za účelom posúdenia ich stavu. Aj v nedeľu bol ráno stav chodníkov nezamrznutý a mokrý. Následne došlo k namŕzaniu spadnutých zrážok v podobe tenkej vrstvy snehu. Niekedy je problém zareagovať v priebehu jednej či dvoch hodín na náhle vzniknutú situáciu. Obec nemá stálu službu na údržbu ciest. Napriek tomu sa vždy snažíme udržiavať chodníky a cesty v stave užívania schopnom. Zakúpili sme za traktor snežný pluh. Tiež sme zakúpili Vari zariadenie na odhŕňanie a zametanie snehu z chodníkov. Toto zariadenie sme využili počas vianočných sviatkov, keď napadalo veľa snehu. Pracovník obce Andrej Štvarták odhŕňal sneh s traktorom a ja som odhŕňal s Vari zariadením chodníky. Aby sa naši občania dostali do kostola odhŕňanie som ukončil po polnoci a hneď s p. Štvartákom sme pokračovali ráno. Žiaľ, bolo tak šmykľavo, že traktor ku kostolu nevyšiel. Zachránilo nás novo kúpené zariadenie a pred svätou omšou som stihol pripraviť komunikáciu ku kostole. Do budúcna chceme postupne zabezpečovať potrebnú techniku na zimnú údržbu. Traktor na odhŕňanie snehu z chodníkov a k tomu príslušné zariadenia ako radlica, či posypovač na kamienky. To, že naši občania - vodiči nerešpektujú chodcov a ohrozujú ich zdravie či život tým, že chodia autami ku kostolu, je myslím si, na uvedomení každého z nich. Ku kostolu chodia autami aj občania ktorí to nepotrebujú. Parkujú na trávnatej ploche , ktorú ničia, devastujú, rozrýpu a na druhej strane chcú mať pekný trávnik okolo nášho kostola. O probléme áut a ich ohrozovania chodcov som rozprával aj s naším duchovným otcom, ktorý v kostole poprosil a upozornil vodičov, aby ten kto nemusí ísť autom až ku kostole nech zaparkuje v priestoroch na to určených. Napríklad pred farou a podľa potreby aj v priestore farského areálu. Zaujímavé je to, že všetci ideme do kostola za jedným účelom. Mimo kostola pokoj a bratská láska asi neplatí. Poukazuje sa aj nato, že Rómovia, ktorí vykonávajú na obci činnosti cestou úradu práce môžu ráno vyčistiť chodníky. Táto skupina má iba jeden záujem. Čím menej pracovať, alebo najlepšie nepracovať. Jednoducho nechcú chodiť do práce. Keď dostanú peniaze, pijú a sú nezodpovední. Riešime to aj cestou úradu práce. Dobre vedia, že cez všetky podpory zo strany štátu dostanú viac, ako keď budú chodiť do práce. Osobne si myslím, že je to chýba štátu a EÚ. Nikto nikdy nevyhodnotil koľko finančných prostriedkov sa vynaložilo na riešenie rómskej otázky a s akým efektom. Otázka. Čo sa stane ak všetci začneme žiť ako Rómovia, ktorí nechodia do práce a žijú na úkor pracujúcich? Mojím prianím je, aby naša obec bola ako jedna rodina. Aby sme si navzájom pomáhali, tak ako v minulosti. Keď bolo samozrejmosťou v sobotu pred svojím domom pozametať chodník, cestu a sused sa vedel porozprávať so susedom. Sme tu pre vás. Pracujeme pre vašu spokojnosť. Keď sa nám niečo nepodarí tak nám to prepáčte. Keď máte dobrý nápad povedzte nám ho. S pozdravom a prajem všetko dobré. Ing. Stanislav Girašek
Andrej Girášek

Otázky a podnety pre starostu

Ing. Stanislav Girašek - starosta obce Rožkovany

Vážení občania. Vyplnením formulára sa na mňa môžte obrátiť s akukoľvek otázkou, alebo podnetom týkajúceho sa života v našej obci a samosprávy. Budem sa Vám snažiť čo najskôr odpovedať. Ďakujem.