som tu Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 17/2020

« návrat na úradnú tabulu

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 17/2020

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 17/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku. 

Prílohy: príloha [PDF 270,24KB]

Dátum vytvorenia: 20.05.2024
Dátum platnosti do: 13.06.2024

« návrat na úradnú tabulu