Kontakt

 Adresa úradu:
Obecný úrad Rožkovany č. 106
082 71 p. Lipany
Telefón/Fax: + 421 51 457 23 21

e-mail: obec@rozkovany.sk

Starostka obce: PhDr. Beáta Kollárová, PhD.starosta@rozkovany.sk   tel: 0905 234 096
Hlavná kontrolórka: PhDr. Alena Benian Džačovská
Zamestnanci OcÚ:  

Mária Daňková - útvar ekonomiky, financií, majetku obce, evidencia obyvateľstva, zodpovednosť za dodržiavanie smernice GDPR
Ing. Janka Novotná - miestne dane a poplatky, správa hrobových miest
Mária Sčisláková - všeobecné administratívne činnosti 
Andrej Štvarták - údržba a správa budov, koordinácia aktivačných činností

Terénna sociálna pracovníčka:  Mgr. Andrea Mišenková       

Terénny pracovník: Štefan Dudaš

 ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 15:00   
                                  Utorok:      8:00 - 12:00   13:00 - 15:00
                                  Streda:       8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
                                  Štvrtok:           nestránkový deň
                                  Piatok:        8:00 - 12:00   13:00 - 14:00

 

Aktuality a oznamy
Oznam OR HaZZ v Prešove

zobraziť celý oznam

Komplexná rekonštrukcia priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

zobraziť celý oznam

Prevádzková doba na Zbernom dvore v obci Rožkovany

zobraziť celý oznam

Nahláste nám podnet cez www.OdkazPreStarostu.sk

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie overcast clouds
Teplota: 2.50°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 67
tlak: 1025kPa