OZNAM K ZIMNEJ ÚDRŽBE

Vážení spoluobčania,
v súvislosti so zimnou údržbou miestnych komunikácii a chodníkov,
Vás prosíme o preparkovanie vozidiel z verejných  priestranstiev,  miestnych komunikácii  a chodníkov
na vlastné pozemky z dôvodu potreby zabezpečenia prejazdnosti traktora  s pluhom. Súčasne žiadame o zabezpečenie vyústenia odkvapových žľabov na vlastných pozemkoch z dôvodu predchádzania možným úrazom.

        Obec sa bude usilovať zabezpečiť zimnú údržbu čo najefektívnejšie, ale súčasne prosíme o pochopenie a zhovievavosť z vašej strany.


OZNAM K ZIMNEJ ÚDRŽBE

vložené: 28.11.2023