Vlakové výluky

Vlakové výluky

vložené: 05.04.2024

Vakcinácia líšok

Vakcinácia líšok

V dňoch od 2. apríla do 19. apríla 2024 bude prebiehať štyridsiata
deviata kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou
pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou
úniou.
Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitá vakcinačná
návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný
oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 367 796
vakcinačných návnad.
 
Informácie o vakcíne.
Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené
návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase
aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je vakcinačná návnada pri
bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného
v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou
a mydlom.
Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je
potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu
vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou
a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej
stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.
V období distribúcie návnad a dva týždne po distribúcie návnad by malo
byť vo vakcinačnej oblasti zabránené voľnému pohybu psov a mačiek,
lebo sú potravinovými konkurentami z hľadiska požierania  návnad.
 
Letecká distribúcia bude vykonaná z  letiska Poprad na území
celého Prešovského kraja.
 
Ručná pokládka vakcín sa začína dňa 4.4.2024 v okrajových častiach
mesta Prešov.
Prosíme o informovanie občanov spôsobom obvyklým. V prípade
akýchkoľvek nejasností alebo problémov ma kľudne kontaktujte.

vložené: 27.03.2024

ENVIPAK

ENVIPAK

Ako správne vytriediť obaly od čokoládových výrobkov?

vložené: 21.03.2024

VLAKOVÉ VÝLUKY

VLAKOVÉ VÝLUKY

vložené: 08.03.2024

OZNAM IDS Východ, a. s.

PDF stiahnuť (PDF)

vložené: 29.02.2024