Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
22.01.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.2.2014 Obsah zmluvy Zmluvy stiahnuť [2.22M]
17.06.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
08.11.2021 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb AV Audit, s. r. o., Zmluvy stiahnuť [0.97M]
30.12.2014 Zmluva o odhŕňaní snehu Obsah zmluvy Zmluvy stiahnuť [434.78K]
09.10.2014 Zmluva o realizácii stavebného diela Obsah zmluvy Zmluvy stiahnuť [282.52K]
15.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Obsah zmluvy - RMR CLUB Zmluvy stiahnuť [294.42K]
04.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ , MO ... Zmluvy stiahnuť [257.63K]
03.03.2014 Zmluva o poskytovaní stravovania Obsah zmluvy Zmluvy stiahnuť [278.65K]
25.02.2014 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve STAV-MAJO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.51M]
04.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie OBČIANSKE ZDRUŽENIE FS JAZERO ROŽKOVANY Zmluvy stiahnuť [253.27K]
03.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie FUTBALOVÝ KLUB ROŽKOVANY Zmluvy stiahnuť [266.17K]
10.01.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť parcela "E" č. 490/44 lokalita Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [551.94K]
24.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2014-0303, DEUS Bratislava Predĺženie doby platnosti a účinnosti ... Zmluvy stiahnuť [404.22K]
15.02.2016 Dohoda + Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb + prílohy 2. ORANGE Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [13.68M]
14.11.2011 Dodatok č.2 k zmluve o obchodnej spolupráci v oblasti realitnej činnosti BONA FIDE Prešov Zmluvy stiahnuť [264.34K]
25.02.2015 Zmluva o dielo na vytvorenie WEB stranky WEBdata s.r.o. , Sabinov Zmluvy stiahnuť [2.10M]
28.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie FS JAZERO Zmluvy stiahnuť [219.62K]
28.02.2011 Dodatok č.8 k zmluve o vývoze odpadu Marius Pedersen a.s. Zmluvy stiahnuť [402.44K]
01.03.2011 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť parcela "E" č.490/42 lokalita Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [402.44K]
01.03.2011 Zmluva o poskytovaní služieb KONFO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [522.57K]
02.03.2011 Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie Protipovodňová ochrana obce Rožkovany Zmluvy stiahnuť [682.16K]
03.03.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Rožkovany Zmluvy stiahnuť [241.78K]
01.04.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [1.52M]
01.04.2011 Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie Protipovodňová ochrana obce Rožkovany Zmluvy stiahnuť [559.02K]
01.04.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Krajský úrad ŽP, Prešov Zmluvy stiahnuť [1.04M]
12.04.2011 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť parcela "E" č. 490/41 lokalita Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [192.31K]
12.04.2011 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť parcela "E" č. 490/38 lokalita Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.05.2011 Dodatok č.4 k zmluve o úvere na získanie peňažných prostriedkov na odkúpenie pozemkov v lokalita Jeruzalem Dexia banka Slovensko Zmluvy stiahnuť [363.86K]
25.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský rybársky zväz. MO Sabinov Zmluvy stiahnuť [267.20K]
22.09.2011 Dohoda o zabezpečení absolvenstkej praxe ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [1.02M]
03.10.2011 Zmluva o dielo - vypracovanie projektu vodozadžných opatrení Ing. Peter Andraščík - PORFIN Zmluvy stiahnuť [583.15K]
03.10.2011 Dodatok č.2 k zmluve o dielo - Prístavba KSM MAGMA Interier plus s.r.o. Zmluvy stiahnuť [345.70K]
03.10.2011 Dodatok č.3 k zmluve o dielo - Prístavba KSM MAGMA Interier plus s.r.o. Zmluvy stiahnuť [639.10K]
17.10.2011 Nájomná zmluva - Prenájom Rožkovianského potoka a prítoku SVP š.p. , Banská Štiavnica Zmluvy stiahnuť [565.94K]
11.04.2011 Mandátna zmluva - zabezpečenie procesu verejného obstarávania Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Zmluvy stiahnuť [1.01M]
24.11.2011 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond, Bratislava Zmluvy stiahnuť [1.20M]
25.11.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 2 RP Úrad vlády SR, Bratislava Zmluvy stiahnuť [1.26M]
20.12.2011 Zmluva o nájme pozemkov Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rožkovany Zmluvy stiahnuť [309.75K]
30.12.2011 Zmluva o dielo - realizácia vodozadržných prvkov v rámci 2RP PORFIN s.r.o. Zmluvy stiahnuť [636.88K]
31.01.2012 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť [667.74K]
31.01.2012 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť [1.46M]
02.01.2012 Zmluva o poskytnutí služby - prevádzkovanie cintorína Zmluvy stiahnuť [1.44M]
27.01.2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť, parcela "E" č. 490/38 v lokalite Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [434.32K]
20.02.2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť, parcela "E" č. 490/40 v lokalite Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [553.16K]
05.03.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť [266.17K]
10.04.2012 Nájomná zmluva Zmluvy stiahnuť [1.05M]
12.04.2012 Darovacia zmluva - prebytočný hnuteľný majetok Zmluvy stiahnuť [548.72K]
18.04.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluvy stiahnuť [667.74K]
04.05.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť [259.93K]
01.06.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Zmluvy stiahnuť [1.44M]
01.06.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby Zmluvy stiahnuť [319.49K]
11.06.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby Zmluvy stiahnuť [434.32K]
30.06.2012 Dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby Zmluvy stiahnuť [632.15K]
30.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť [230.62K]
30.07.2012 Zmluva o dodávke vody Zmluvy stiahnuť [1.18M]
30.11.2012 Zmluva o dielo - "Úprava Rožkovianskeho potoka a prítoku" Zmluvy stiahnuť [1.27M]
15.01.2013 Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku Zmluvy stiahnuť [593.52K]
12.06.2013 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť, parcela "E" č. 490/43 v lokalite Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [888.36K]
23.09.2013 Zmluva - Kamerový systém v obci Rožkovany Zmluvy stiahnuť [527.78K]
03.10.2013 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia IBV Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [199.40K]
25.11.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemok pre bytovku Jeruzalem Zmluvy stiahnuť [512.42K]
06.12.2013 Zmluva o odhŕňaní snehu Zmluvy stiahnuť [30.52K]
18.12.2013 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [548.83K]
06.03.2015 Dodatok k zmluva o združenej dodávke elektriny Dodatok k zmluve č. 903 ... Zmluvy stiahnuť [343.43K]
30.11.2011 Darovacia zmluva - počítačové zostavy Komunitná nadácia Veľký Šariš Zmluvy stiahnuť [339.61K]
10.03.2015 Zmluva o vykonávaní zberu starého papiera SAGI, s.r.o., Žilina Zmluvy stiahnuť [672.06K]
17.03.2015 Kúpna zmluva telefón Gigaset A220 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Zmluvy stiahnuť [651.49K]
17.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava Zmluvy stiahnuť [5.39M]
19.03.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy -Rožkovany IBV JERUZALEM, SO 09 VN prípojka, SO 10 Trafostanica, Zmluva o zriadení vecného b VSD, a. s., Košice Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.03.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy -Rožkovany IBV JERUZALEM, SO 09 VN prípojka, SO 10 Trafostanica VSD, a. s., Košice Zmluvy stiahnuť [0.00B]
18.02.2015 Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie DHZ Rožkovany Zmluvy stiahnuť [490.69K]
18.02.2015 Zmuva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie FS JAZERO Rožkovany Zmluvy stiahnuť [485.48K]
18.02.2015 Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie FK Rožkovany Zmluvy stiahnuť [478.89K]
23.03.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy , Číslo zmluvy: ZoP/2015/069-BZ VSD, a. s., Košice Zmluvy stiahnuť [4.16M]
23.03.2015 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, Číslo zmluvy: ZoP/2015/069 VSD, a. s., Košice Zmluvy stiahnuť [0.00B]
23.03.2015 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov, zmena stavebníka , Číslo zmluvy : ZoP/2015/069-PP VSD, a. s., Košice Zmluvy stiahnuť [0.98M]
16.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb-zhodnocovanie BRO ZOHT Lipany Zmluvy stiahnuť [444.32K]
18.06.2015 Zmluva o úvere ŠFRB Číslo zmluvy: 700/440/2015 Zmluvy stiahnuť [2.82M]
21.02.2015 Zmluva o dielo Dopravné značenie v obci Rožkovany Zmluvy stiahnuť [815.55K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Prihoda Lukáš Zmluvy stiahnuť [410.13K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Markina Anastásia, Rusnák Tomáš Zmluvy stiahnuť [424.67K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Koscelník Tomáš Zmluvy stiahnuť [410.05K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Mgr. Girašková Jana, Girašek Pavel Zmluvy stiahnuť [426.16K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Kelemen Ľubomír, MUDr. Koscelníková Lucia Zmluvy stiahnuť [0.00B]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Lipovský Anton, Lipovská Mária Zmluvy stiahnuť [425.21K]
26.06.2015 Zmuva č. 4/2015 o poskytnutí dotácie SRZ MO Sabinov Zmluvy stiahnuť [509.80K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ing. Janoško Pavol Zmluvy stiahnuť [415.86K]
25.06.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Tarča Dušan Zmluvy stiahnuť [409.21K]
02.07.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Semančík Maroš Zmluvy stiahnuť [611.76K]
02.07.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Pavlinský Martin Zmluvy stiahnuť [581.02K]
30.06.2015 Zmluva o dielo č. 2015/2206/001 "Obec Rožkovany - Rozvod elektriny ... Zmluvy stiahnuť [2.64M]
18.06.2015 Zmluva o spolupráci Zmluvy stiahnuť [113.17K]
10.07.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Budova športového areálu Zmluvy stiahnuť [0.00B]
08.07.2015 Kúpna zmluva Rodina Buríková Zmluvy stiahnuť [1.33M]
07.07.2015 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava Zmluvy stiahnuť [960.10K]
22.07.2015 SPP Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Zmluvne dohodnutý druh tarify: M4 Zmluvy stiahnuť [514.50K]
22.07.2015 SPP Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Zmluvne dohodnutý druh tarify: M2 Zmluvy stiahnuť [520.32K]
25.08.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku č. 1615/14/2006/02 PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.48M]
27.08.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa - poistenie prívesného ... Zmluvy stiahnuť [1.46M]
15.02.2016 Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany Zmluvy stiahnuť [465.37K]
17.09.2015 Zmluva o dielo , BETON GARONE, s.r.o., Pečovská Nová Ves Uskutočnenie stavebných prác na oprave ... Zmluvy stiahnuť [554.35K]
23.09.2015 Zmluva o dielo - Goliáš Jozef, Lipany Rekonštrukcia plynu pri oprave budovy ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb, ELIMAR s.r.o., Prešov Vypracovanie svetelno technickej štúdie v ... Zmluvy stiahnuť [3.60M]
14.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb, ELIMAR s.r.o., Prešov Svetelno-technické merania osvetľovacej sústavy v ... Zmluvy stiahnuť [2.42M]
30.09.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Šima Miroslav, Šimová Adriána Zmluvy stiahnuť [620.43K]
25.09.2015 Mandátna zmluva Mandátna zmluva Zmluvy stiahnuť [1.07M]
06.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.09.2015, BETON GARONE s.r.o, Pečovská Nová Ves Uskutočnenie stavebných prác na oprave ... Zmluvy stiahnuť [363.25K]
16.09.2015 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce zvyšenie dotácie uznesením č. 87/2015, ... Zmluvy stiahnuť [252.44K]
02.12.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 02.12.2015 Zmluvy stiahnuť [1.01M]
25.06.2020 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129007 TSP II Implementačná agentúra MPSVaR SR Zmluvy stiahnuť [0.00B]
18.03.2016 Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [462.26K]
18.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť [2.71M]
20.04.2022 Kúpna zmluva - Vybavenie kuchyne GASTRO-GALAXI, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
25.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ing. Ján Filip Zmluvy stiahnuť [519.62K]
27.11.2015 Kúpna zmluva Ján Girašek Zmluvy stiahnuť [694.15K]
04.12.2015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Jozef Majerník Zmluvy stiahnuť [523.26K]
07.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve č. SK_903 888 Slovakia energy Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Zmluva č. 5/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jednota dôchodcov na Slovensku ZO ... Zmluvy stiahnuť [96.30K]
17.12.2015 Kúpna zmluva Martin Pavlinský Zmluvy stiahnuť [93.24K]
01.03.2016 ZMLUVA O DIELO o zabezpečení realizácie predmetu zákazky: "Rožkovany - Plynovod" Zhotoviteľ: MHAKO, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [2.37M]
24.02.2016 Kúpna zmluva Maroš Semančík, Dana Semančíková Zmluvy stiahnuť [616.06K]
21.03.2016 Mandátna zmluva - TENDERTEAM, s.r.o. mandátna zmluva - obytná zóna ... Zmluvy stiahnuť [1.32M]
31.12.2015 Zmluva o dielo Ing. Ľubomír Grocký DRUPROJEKT IPZ Zmluvy stiahnuť [1.29M]
30.12.2015 Zmluva o odhŕňaní snehu MARDUŇA, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.01.2016 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - číslo zmluvy: 00183438 ORANGE Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [7.62M]
18.03.2016 Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie Občianske združenie FS Jazero Rožkovany Zmluvy stiahnuť [458.34K]
26.01.2016 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d. ... Zmluvy stiahnuť [715.19K]
18.03.2016 Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov na Slovensku ZO ... Zmluvy stiahnuť [479.78K]
17.02.2016 Kúpna zmluva Ing. Pavol Janoško Zmluvy stiahnuť [617.52K]
08.02.2016 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.41M]
15.02.2016 Dohoda o prevode telefónneho čísla 1. ORANGE Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [5.36M]
31.12.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Komunálna poisťovňa Zmluvy stiahnuť [2.70M]
28.01.2016 Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [2.57M]
28.01.2016 Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
26.02.2016 Kúpna zmluva Lukáš Prihoda, Zuzana Prihodová Zmluvy stiahnuť [571.11K]
06.04.2016 Zmluva č. 36031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [2.02M]
15.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Kocúrek Peter, Kocúreková Veronika Zmluvy stiahnuť [609.06K]
24.06.2016 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.03.2016 Kúpna zmluva Bc. Koscelník Tomáš, Ing. Koscelníková ... Zmluvy stiahnuť [585.07K]
14.04.2016 Zmluva číslo 1611683 SLOVGRAM (nezávislá spoločnosť výkonných umelcov ... Zmluvy stiahnuť [963.91K]
23.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. VSN0622201504 + prílohy ENVI-PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [4.25M]
25.04.2016 Rámcová zmluva č. Z58160006 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [2.83M]
19.04.2016 Zámenná zmluva MARDUŇA, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [776.05K]
12.05.2016 Zmlua o dielo Ján Slimák Zmluvy stiahnuť [837.10K]
03.06.2016 Zmluva o likvidácii drobného stavebného odpadu. "Odber odpadov na recykláciu" CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [549.48K]
10.05.2016 Zmluva o dielo Rožkovany - VODOVOD Zmluvy stiahnuť [1.14M]
12.05.2016 Zmluva o dielo Podpora aktivít triedeného zberu v ... Zmluvy stiahnuť [1.40M]
26.04.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
21.07.2016 Kúpna zmluva č. 0835/3030/2016; Rožkovany - IBV Jeruzalem Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.27M]
29.04.2016 Darovacia zmluva Zakúpenie traktorovej kosačky Zmluvy stiahnuť [253.04K]
27.05.2016 Zmluva číslo VSN0622201504 Zber triedeného odpadu - obaly ... Zmluvy stiahnuť [1.13M]
31.05.2016 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Zber použitých jedlých olejov Zmluvy stiahnuť [1.30M]
07.06.2016 Kúpna zmluva Tarča Dušan, Tarčová Dana Zmluvy stiahnuť [107.12K]
15.06.2016 Zmluva č. 5/2016 o poskytnutí dotácie SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ , MO ... Zmluvy stiahnuť [95.98K]
18.04.2016 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Zmluvy stiahnuť [912.07K]
20.06.2016 Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky PEhAES, a.s. Zmluvy stiahnuť [11.99M]
30.06.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Marhevka Róbert Zmluvy stiahnuť [485.12K]
24.06.2016 Zmluva o spolupráci Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [525.34K]
18.07.2016 Kúpna zmluva Janič Miroslav, Janičová Veronika Zmluvy stiahnuť [540.14K]
22.07.2016 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.44M]
27.07.2016 Kúpna zmluva Kocúrek Peter, Kocúreková Veronika Zmluvy stiahnuť [633.68K]
27.07.2016 Kúpna zmluva Girašek Pavel, ml.; Girašková Jana, ... Zmluvy stiahnuť [582.16K]
29.07.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok Slovak Telekom, a. s. Zmluvy stiahnuť [2.17M]
27.07.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Pavlovský Eduard, Girašková Iveta Zmluvy stiahnuť [539.87K]
02.08.2016 Zmluva č. 115029 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie Environmentálny fond Zmluvy stiahnuť [12.53M]
29.07.2016 Zmluva č. 430/2016/OK o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť [1.58M]
23.08.2016 Prvý municipálny úver, Zmluva o úvere č. 18/016/02 - Dodatok č. 7 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [150.03K]
23.08.2016 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 18/016/02 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [86.57K]
23.08.2016 Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 40/008/13 - Dodatok č. 1 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [60.03K]
05.09.2016 Interreg PL-SK zmluva o realizácii mikroprojektu Zmluvy stiahnuť [722.58K]
05.09.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena Obytná skupina IBV Rožkovany - ... Zmluvy stiahnuť [1.01M]
05.09.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena Obytná skupina IBV Rožkovany - ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.06.2021 Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o grantovom účte Zmluvy stiahnuť [297.97K]
25.08.2016 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy; Číslo zmluvy: 24ZVS 0000075685Y Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.36M]
24.10.2016 Kúpna zmluva Jozef Majerník Zmluvy stiahnuť [519.16K]
26.10.2016 Rámcová zmluva č. 5005/42/2016 Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [3.71M]
24.06.2016 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna ... Zmluvy stiahnuť [527.46K]
07.04.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Zmluvy stiahnuť [405.25K]
14.10.2016 Nájomná zmluva č. 3/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Zmluvy stiahnuť [1.84M]
16.12.2016 Dohoda o prevádzkovaní pohrebiska odborne spôsobilou osobou Dohoda o prevádzkovaní pohrebiska odborne ... Zmluvy stiahnuť [342.83K]
31.10.2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.430/2016/OK PSK Zmluvy stiahnuť [338.53K]
31.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve D-COM DEUS Zmluvy stiahnuť [645.87K]
11.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [400.15K]
12.12.2016 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov na zber použitého šatstava Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluvy stiahnuť [652.52K]
12.12.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Andraščík Zmluvy stiahnuť [1.40M]
28.12.2016 Dodatok č. 3 k zmluve č. SK_903888 cena za silovú elektrinu SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava Zmluvy stiahnuť [327.29K]
28.12.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s., Bratislava Zmluvy stiahnuť [1.55M]
08.11.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Zmluvy stiahnuť [680.47K]
10.01.2017 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 € 1/2017/RCV SPP - distribúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [2.55M]
19.01.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8001131216 SPP - distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [2.10M]
27.12.2016 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z58160006 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [949.33K]
03.01.2017 Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku č. 1615/14/2006/OZ PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.47M]
31.01.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Kelemen Imrich, Kelemenová Monika Zmluvy stiahnuť [283.24K]
31.01.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Tomčufčík Peter, Tomčufčíková Fredrika Zmluvy stiahnuť [284.58K]
23.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej k Ministerstvo vnútra SR Zmluvy stiahnuť [6.97M]
01.02.2017 Mandátna zmluva o výkone činností autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a pracovníka PZS pre 1. Ing. Jozef Olejár Zmluvy stiahnuť [1.04M]
31.03.2017 Zmlua o dielo číslo zhotoviteľa: 006/2017/01 Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. ... Zmluvy stiahnuť [6.52M]
20.02.2017 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia MHAKO, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.28M]
31.10.2016 Príloha č. 1 k Zmluve VSN0622201504 ENVI-PAK, a. s. Zmluvy stiahnuť [448.63K]
08.02.2017 Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [476.84K]
08.02.2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany Zmluvy stiahnuť [476.09K]
08.02.2017 Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Občianske združenie FS Jazero Rožkovany Zmluvy stiahnuť [488.30K]
08.02.2017 Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jednota dôchodcov na Slovensku - ... Zmluvy stiahnuť [505.82K]
08.02.2017 Zmluva č. 6/2017 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce RMR CLUB Rožkovany Zmluvy stiahnuť [485.76K]
01.03.2017 Kúpna zmluva Kanuščáková Viera Zmluvy stiahnuť [46.90K]
01.03.2017 Kúpna zmluva Šima Miroslav, Šimová Adriána Zmluvy stiahnuť [48.44K]
06.03.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Radoslav Štieber, Terézia Štieberová Zmluvy stiahnuť [48.65K]
08.03.2017 Kúpna zmluva Róbert Marhevka Zmluvy stiahnuť [48.36K]
30.03.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Funtaľ Marek, Mgr. Funtaľová Veronika Zmluvy stiahnuť [49.67K]
31.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2017/01-CVČ Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.03.2017 Mandátna zmluva č. 01/GBS/2017 Ing. Štefan Janko - BGS ... Zmluvy stiahnuť [1.24M]
31.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2017/02-CVČ Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.03.2017 Zmluva č. 170311 na dodávku programového vybavenia IFOsoft, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [974.02K]
13.03.2017 Zmluva č. 2/2017 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Obstarávateľ SK s. r. o., ... Zmluvy stiahnuť [2.81M]
16.05.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete evidenčné č. 7008440417 SPP - distibúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.05.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete evidenčné č. 7008420417 SPP - distibúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.62M]
16.05.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete evidenčné č. 7008430417 SPP - distibúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.65M]
23.05.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete evidenčné č. 7008370417 SPP - distibúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.85M]
23.05.2017 Zmluva o pripojení do distribučnej siete evidenčné č. 7008380417 SPP - distibúcia, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.94M]
16.06.2017 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna ... Zmluvy stiahnuť [604.85K]
23.06.2017 Kúpna zmluva Mgr. Peter Ščecina Zmluvy stiahnuť [654.19K]
11.07.2017 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam STAV-MAJO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [492.76K]
10.10.2017 Zmluva o pripojení č. 24ZVS 0000056626K Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.24M]
17.07.2017 Poistná zmluva č. 2405644217 Generali Poisťovňa, a. s. Zmluvy stiahnuť [2.78M]
31.05.2017 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny a/alebo zemného plynu pre odberateľov MIMO DOMÁCNOSŤ SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. Zmluvy
21.07.2017 Zmluva o dielo EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. Zmluvy stiahnuť [4.94M]
23.06.2017 Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí dotácie Slovenský rybársky zväz, MO Sabinov Zmluvy stiahnuť [492.79K]
02.08.2017 Zmluva o dielo EL VO mont s.r.o. Zmluvy stiahnuť [4.55M]
18.08.2017 Zmluva o dielo STAV-MAJO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.05M]
26.05.2017 Dohoda o spolupráci Gminny Ośrodek Kultury - Wieprz Zmluvy stiahnuť [707.68K]
16.04.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 20/2015 Združenie obcí hornej Torysy Zmluvy stiahnuť [515.88K]
16.03.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 20/2015 Združenie obcí hornej Torysy Zmluvy stiahnuť [411.72K]
27.09.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 20/2015 Združenie obcí hornej Torysy Zmluvy stiahnuť [500.40K]
30.08.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVR SR Zmluvy stiahnuť [2.75M]
22.08.2017 Mandátna zmluva I & Z Tender, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [780.49K]
06.09.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Jozef Bujňák Zmluvy stiahnuť [572.67K]
11.09.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Pirožek, Marhevková Zmluvy stiahnuť [609.84K]
25.08.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ing. Marek Raca, Jana Racová Zmluvy stiahnuť [610.74K]
18.09.2017 Záložná zmluva č. 700/440/2015 ŠFRB; STAV-MAJO, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.46M]
18.09.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Beránek, Beráneková Zmluvy stiahnuť [765.95K]
19.09.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Lukáš Grejták, Katarína Grejtáková Zmluvy stiahnuť [607.37K]
21.09.2017 Zmluva č. 50-000131438PO2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Zmluvy stiahnuť [6.68M]
25.09.2017 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [427.97K]
25.09.2017 Mandátna zmluva SABYT, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.21M]
25.09.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Štefan Maľarík, Bibiána Maľaríková Zmluvy stiahnuť [524.81K]
25.09.2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Ing. Petra Ndoja, Arben Ndoja Zmluvy stiahnuť [498.28K]
26.09.2017 Kúpna zmluva Ľubomír Kelemen, Jana Kelemenová Zmluvy stiahnuť [477.69K]
26.09.2017 Kúpna zmluva Marek Filip, Anna Filipová Zmluvy stiahnuť [470.54K]
28.09.2017 Kúpna zmluva Mgr. Slivková Silvia Zmluvy stiahnuť [366.16K]
03.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171412 Jarmila Fejová Zmluvy stiahnuť [3.88M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171401 Mgr. Miroslava Chovancová Zmluvy stiahnuť [2.22M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171403 Metod Sykora Zmluvy stiahnuť [2.29M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171404 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.29M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171406 Stanislava Ďuricová, Marek Sedlák Zmluvy stiahnuť [2.29M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171408 Štefan Pribula Zmluvy stiahnuť [2.30M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171409 Václav Janič Zmluvy stiahnuť [2.31M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171410 Michaela Surgentová Zmluvy stiahnuť [2.31M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171413 Emiliána Jecušková Zmluvy stiahnuť [2.40M]
11.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171414 Lýdia Hetešová Zmluvy stiahnuť [2.38M]
13.10.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171407 Martin Miklaš Zmluvy stiahnuť [1.83M]
23.10.2017 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam STAV-MAJO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [3.54M]
26.10.2017 Dohoda o ukončení nájmu Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Rožkovany Zmluvy stiahnuť [460.70K]
10.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171411 Andrej Varga Zmluvy stiahnuť [2.22M]
30.10.2017 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia SPP-distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [2.24M]
09.11.2017 Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve č. 50-000131438PO2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.06M]
10.11.2017 Zmluva o nájme bytu č. 171405 Miroslava Katreniaková Zmluvy stiahnuť [2.22M]
27.11.2017 Dohoda o zániku zmluvy č. 50-000131438PO2017 VSD, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.40M]
04.12.2017 Kúpna zmluva Andrej Čekan, Mikuláš Čekan, Anna ... Zmluvy stiahnuť [19.52K]
04.12.2017 Kúpna zmluva Meščanová, Šotík, Šotíková, Urdziková, Príhoda, ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.11.2017 Zmluva o audite Ing. Vladimír Andraščík Zmluvy stiahnuť [71.50K]
08.12.2017 Kúpna zmluva Cecília Stracenská Zmluvy stiahnuť [15.99K]
18.12.2017 Kúpna zmluva č. 1723/3030/2017 VSD. a.s. Zmluvy stiahnuť [1.68M]
26.01.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [2.30M]
15.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality Okresný úrad Prešov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb MVSR Zmluvy stiahnuť [6.30M]
31.03.2017 Zmluva 1-365/2017 o odvádzaní odpadových vôd Zmluva o odvádzaní odpadových vôd ... Zmluvy stiahnuť [44.19K]
20.02.2018 Kúpna zmluva Peter Bucko Zmluvy stiahnuť [368.73K]
20.02.2018 Kúpna zmluva Pavol Huba, Bartolomej Huba Zmluvy stiahnuť [260.12K]
22.02.2018 Kúpna zmluva Duľovci, Ceperkovci, Smetanková, Huňady, Kollár, ... Zmluvy stiahnuť [485.25K]
01.08.2017 Dodatok č.4 k zmluve č.SK_903 888 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluvy stiahnuť [262.75K]
26.02.2018 Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Zmluvy stiahnuť [37.50K]
26.02.2018 Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [34.50K]
26.02.2018 Zmluva č. 3 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Občianske združenie FS Jazero Rožkovany Zmluvy stiahnuť [34.00K]
26.02.2018 Zmluva č. 6/2018 o poskytovaní dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce RMR CLUB Rožkovany Zmluvy stiahnuť [668.50K]
26.02.2018 Zmluva č. 4 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obc4 Jednota dôchodcov na Slovensku Základná ... Zmluvy stiahnuť [92.50K]
31.03.2017 Zmluvy PO/2017 o odvádzaní odpadových vôd Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd ... Zmluvy stiahnuť [27.72K]
13.03.2018 Zmluvy 44,46,73,350/ 2018 o odvádzaní odpadových vôd Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd ... Zmluvy stiahnuť [27.03K]
13.03.2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Bibiana Chovanová Zmluvy stiahnuť [859.45K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A001 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A002 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A004 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A005 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A006 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A007 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A008 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A012 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A015 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A018 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A023 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A025 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A026 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A027 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A029 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A030 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A031 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A033 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A035 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A036 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A037 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A038 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A041 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A042 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A044 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A045 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A046 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A049 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A051 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A060 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A061 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A063 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A064 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A065 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A067 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A068 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A069 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A070 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A071 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A073 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A075 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A076 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A077 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A080 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A081 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A083 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A084 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A088 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A090 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A092 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A093 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A100 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A101 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A103 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A105 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A109 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A111 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A112 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A013 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A114 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A117 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A120 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A121 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A123 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A126 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A128 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A129 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A130 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A131 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A133 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A134 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A135 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A137 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A141 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A145 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A146 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A149 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A150 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A152 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A153 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A154 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A155 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A156 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A159 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A160 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A161 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A165 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A166 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A169 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A171 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A173 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A175 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A177 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A179 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A180 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A181 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A182 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A184 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A186 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A187 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A188 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A189 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A190 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A191 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A192 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A194 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A196 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A199 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A201 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A202 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A204 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A205 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A206 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A207 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A210 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A211 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A212 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A213 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A214 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A215 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A217 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A219 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A220 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A222 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A223 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A224 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A225 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A226 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A227 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A228 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A229 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A230 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A231 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A232 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A233 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A234 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A235 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A236 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A239 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A240 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A241 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A244 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A248 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A249 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A251 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A252 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A253 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A257 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A258 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A259 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A260 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A261 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A262 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A264 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A266 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A267 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A268 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A271 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A272 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A274 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A275 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A276 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A278 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A279 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A280 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A281 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A282 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A283 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A284 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A285 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A286 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A289 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A290 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A291 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A292 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A293 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A294 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A295 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A296 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A298 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A301 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A302 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A305 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A308 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A310 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A312 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A313 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A314 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A315 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A317 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A319 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A324 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A325 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A327 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A331 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A334 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A335 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A337 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A338 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A342 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A345 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A346 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A347 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A348 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A349 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A350 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A351 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto A352 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B001 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B002 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B004 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B006 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B009 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B011 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B012 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B013 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B017 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B018 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B019 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B022 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B023 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B025 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto B027 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto C001 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto C002 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
20.12.2012 Hrobové miesto Hrobové miesto C003 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A021 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A053 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A062 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A072 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A086 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A096 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A097 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A098 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A110 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A119 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A125 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A127 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A132 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A139 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A140 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A144 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A158 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A168 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A195 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A198 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A203 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A208 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A209 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A250 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A255 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A265 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A273 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A303 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A306 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A307 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A309 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A323 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A329 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A339 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A343 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A355 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto A356 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto B007 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto B024 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2013 Hrobové miesto Hrobové miesto B035 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A010 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A013 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A016 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A032 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A039 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A056 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A099 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A143 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A162 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A183 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A218 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A237 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A238 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A247 Zmluvy stiahnuť [43.00K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A269 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A344 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto A358 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto B021 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto B031 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto B036 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
19.12.2014 Hrobové miesto Hrobové miesto B037 Zmluvy stiahnuť [43.50K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A003 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A009 Zmluvy stiahnuť [13.80K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A017 Zmluvy stiahnuť [13.54K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A019 Zmluvy stiahnuť [13.44K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A020 Zmluvy stiahnuť [13.67K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A022 Zmluvy stiahnuť [13.53K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A024 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A028 Zmluvy stiahnuť [13.44K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A034 Zmluvy stiahnuť [13.60K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A040 Zmluvy stiahnuť [13.73K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A047 Zmluvy stiahnuť [13.55K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A048 Zmluvy stiahnuť [13.98K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A052 Zmluvy stiahnuť [13.57K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A055 Zmluvy stiahnuť [13.66K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A057 Zmluvy stiahnuť [13.56K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A059 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A078 Zmluvy stiahnuť [13.66K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A079 Zmluvy stiahnuť [13.69K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A085 Zmluvy stiahnuť [13.40K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A089 Zmluvy stiahnuť [13.59K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A091 Zmluvy stiahnuť [13.67K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A102 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A106 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A107 Zmluvy stiahnuť [13.43K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A108 Zmluvy stiahnuť [13.46K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A115 Zmluvy stiahnuť [13.70K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A116 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A122 Zmluvy stiahnuť [13.78K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A124 Zmluvy stiahnuť [13.71K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A136 Zmluvy stiahnuť [13.73K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A142 Zmluvy stiahnuť [13.88K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A147 Zmluvy stiahnuť [13.61K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A167 Zmluvy stiahnuť [13.47K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A170 Zmluvy stiahnuť [13.62K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A172 Zmluvy stiahnuť [13.69K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A174 Zmluvy stiahnuť [13.59K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A176 Zmluvy stiahnuť [13.60K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A178 Zmluvy stiahnuť [13.68K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A185 Zmluvy stiahnuť [13.69K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A193 Zmluvy stiahnuť [13.69K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A216 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A221 Zmluvy stiahnuť [13.47K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A242 Zmluvy stiahnuť [13.68K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A245 Zmluvy stiahnuť [13.66K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A246 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A254 Zmluvy stiahnuť [13.69K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A263 Zmluvy stiahnuť [13.71K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A277 Zmluvy stiahnuť [13.61K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A287 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A288 Zmluvy stiahnuť [13.66K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A297 Zmluvy stiahnuť [13.66K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A299 Zmluvy stiahnuť [13.63K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A304 Zmluvy stiahnuť [13.72K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A311 Zmluvy stiahnuť [13.72K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A318 Zmluvy stiahnuť [13.44K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A320 Zmluvy stiahnuť [13.44K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A321 Zmluvy stiahnuť [13.57K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A322 Zmluvy stiahnuť [13.46K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A326 Zmluvy stiahnuť [13.64K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A328 Zmluvy stiahnuť [13.46K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A330 Zmluvy stiahnuť [13.47K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A333 Zmluvy stiahnuť [13.50K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A336 Zmluvy stiahnuť [13.67K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A340 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A341 Zmluvy stiahnuť [13.40K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A353 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A354 Zmluvy stiahnuť [13.59K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A357 Zmluvy stiahnuť [13.67K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A360 Zmluvy stiahnuť [13.53K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A361 Zmluvy stiahnuť [13.60K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A362 Zmluvy stiahnuť [13.45K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A363 Zmluvy stiahnuť [13.91K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A364 Zmluvy stiahnuť [14.16K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto A365 Zmluvy stiahnuť [14.09K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B008 Zmluvy stiahnuť [13.58K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B015 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B020 Zmluvy stiahnuť [13.46K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B026 Zmluvy stiahnuť [13.62K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B032 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
21.12.2015 Hrobové miesto Hrobové miesto B033 Zmluvy stiahnuť [13.42K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A011 Zmluvy stiahnuť [14.26K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A014 Zmluvy stiahnuť [13.43K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A043 Zmluvy stiahnuť [13.47K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A050 Zmluvy stiahnuť [13.72K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A074 Zmluvy stiahnuť [13.64K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A082 Zmluvy stiahnuť [14.25K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A104 Zmluvy stiahnuť [13.58K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A138 Zmluvy stiahnuť [13.94K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A164 Zmluvy stiahnuť [13.90K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A200 Zmluvy stiahnuť [13.68K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A270 Zmluvy stiahnuť [13.99K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A300 Zmluvy stiahnuť [13.96K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A316 Zmluvy stiahnuť [13.60K]
22.12.2016 Hrobové miesto Hrobové miesto A366 Zmluvy stiahnuť [14.21K]
22.12.2017 Hrobové miesto Hrobové miesto A054 Zmluvy stiahnuť [14.09K]
22.12.2017 Hrobové miesto Hrobové miesto A058 Zmluvy stiahnuť [14.13K]
22.12.2017 Hrobové miesto Hrobové miesto A094 Zmluvy stiahnuť [14.13K]
22.12.2017 Hrobové miesto Hrobové miesto D001 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.12.2017 Hrobové miesto Hrobové miesto D004 Zmluvy stiahnuť [13.94K]
21.03.2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Štieber Radoslav Zmluvy stiahnuť [40.50K]
27.03.2018 Kúpna zmluva Renáta Polášková Zmluvy stiahnuť [0.95M]
31.01.2018 Zmluva č. 234/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jozef Havanič Zmluvy stiahnuť [26.43K]
05.04.2018 Nájomná zmluva Nájomná zmluva SPF Zmluvy stiahnuť [2.65M]
18.04.2018 Zmluva o dielo Zmluva- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v ... Zmluvy stiahnuť [5.02M]
24.04.2018 Zmluva o dielo StavMajo Zmluva o dielo- Jeruzalem-komunikácie, chodníky ... Zmluvy stiahnuť [6.13M]
23.04.2018 Zmluva o dielo JADOZ s.r.o. ,,Podpora aktivít triedeného zberu v ... Zmluvy stiahnuť [2.19M]
16.04.2018 Zmluva o dielo TIBURON s.r.o. ,,Podpora aktivít triedeného zberu v ... Zmluvy stiahnuť [2.13M]
09.05.2018 Zmluva o grantovom účte Zmluva o grantovom účte Prima ... Zmluvy stiahnuť [464.40K]
28.05.2018 Zmluva o spolupráci KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance ... Zmluvy stiahnuť [603.62K]
02.03.2018 Dodatok k zmluve Dodatok č.1 k zmluve č. ... Zmluvy stiahnuť [634.24K]
31.05.2018 Zmluva o reklame Zmluva o reklame Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [587.93K]
12.06.2018 Dohoda o spolupráci Dohoda o spolupráci medzi obcou ... Zmluvy stiahnuť [1.07M]
13.06.2018 Zmluva o dielo - PESMENPOL spol. s r. o. zmluva o dielo - dodávka, ... Zmluvy stiahnuť [3.55M]
15.06.2018 zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ... Zmluvy stiahnuť [960.38K]
19.06.2018 zmluva o poskytnutí dotácie - min.vnútra zmluva o poskytnutí dotácie - ... Zmluvy stiahnuť [6.13M]
08.06.2018 kúpna zmluva kúpna zmluva - Funtaľ-Mgr. Funtaľová Zmluvy stiahnuť [539.97K]
07.05.2018 zmluva dodatok . 1 EL VO mont s.r.o. zmlluva o dielo EL VO ... Zmluvy stiahnuť [947.47K]
27.04.2018 zmluva CVČ zmluva o poskytnutí dotácie z ... Zmluvy stiahnuť [851.92K]
06.06.2018 zmluva o poskytnutí dotácie - SRZ MO Sabinov zmluva o poskytnutí dotácie - ... Zmluvy stiahnuť [438.82K]
04.07.2018 zmluva o pripojení - VSD zmluva o pripojení -VSD Zmluvy stiahnuť [1.31M]
06.06.2018 zmluva o spolupráci a financovaní realizácie nár. špor.projektu zmluva o spolupráci a financovaní ... Zmluvy stiahnuť [3.09M]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - Stavebný ... Zmluvy stiahnuť [654.78K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - vedenie ... Zmluvy stiahnuť [652.04K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - obec ... Zmluvy stiahnuť [636.82K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - sociálne ... Zmluvy stiahnuť [650.19K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - WEBdata ... Zmluvy stiahnuť [627.27K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - ZŠ ... Zmluvy stiahnuť [639.01K]
24.05.2018 zmluva so sprostredkovateľom zmluva so sprostredkovateľom - SABYT Zmluvy stiahnuť [640.60K]
28.06.2018 zmluva o výpožičke zmluva o výpožičke Zmluvy stiahnuť [2.13M]
04.07.2018 Dodatok č. 1 k ZoD č. 006.2017/01 Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
03.08.2018 kúpna zmluva kúpna zmluva - LV č. ... Zmluvy stiahnuť [1.87M]
07.08.2018 darovacia zmluva ihrisko darovacia zmluva ihrisko Zmluvy stiahnuť [1.32M]
24.05.2018 Zmluva so sprostredkovateľom Ing. Jozef Olejár, KOVO-DREVO mix Zmluvy stiahnuť [650.85K]
27.08.2018 Zámenna zmluva Jozef Korinek Zmluvy stiahnuť [1.69M]
12.09.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zmluvy stiahnuť [1.63M]
27.09.2018 Kúpna zmluva FEREX, s. r. o. Kúpna zmluva - predmet kúpy ... Zmluvy stiahnuť [1.06M]
27.09.2018 Záložná zmluva s ministerstvom dopravy a výstavby Záložná zmluva Zmluvy stiahnuť [1.22M]
19.09.2018 Dodatok č.1 MEVA-SK ku Kúpnej zmluve Dodatok č.1 MEVA-SK ku Kúpnej ... Zmluvy stiahnuť [322.06K]
21.08.2018 Kúpna zmluva MEVA-SK s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201834832_Z Zmluvy stiahnuť [1.49M]
12.10.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti ENERCOM s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti ENERCOM ... Zmluvy stiahnuť [1.75M]
12.10.2018 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. Zmluva o dielo ENERCOM s. ... Zmluvy stiahnuť [2.24M]
30.01.2018 ZMLUVA č. 361/4/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.01.2018 ZMLUVA č. 361/3/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Metód Sykora Zmluvy stiahnuť [2.54M]
28.09.2018 ZMLUVA č. 361/6/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stanislava Sedláková Zmluvy stiahnuť [2.59M]
21.05.2018 ZMLUVA č. 57/1/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Peter Tall Zmluvy stiahnuť [2.58M]
23.10.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. Slovak Telekom, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.16M]
05.11.2018 Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP Národný projekt Zelené obce Zmluvy stiahnuť [3.47M]
08.11.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [5.71M]
31.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR Zmluvy stiahnuť [3.87M]
31.07.2018 Príloha č.1 k Zmluve č. VSN0622201504 ENVI - PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [636.57K]
16.11.2018 Zmluva o dielo JAP Projekt Projektová dokumentácia Zmluvy stiahnuť [1.68M]
09.11.2018 Zmluva o dielo DRUPROJEKT IPZ Nadstavba a obnova MŠ Zmluvy stiahnuť [1.08M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181401 Mgr.Miroslava Chovancová Zmluvy stiahnuť [2.38M]
27.11.2018 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [325.07K]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181403 Metod Sykora Zmluvy stiahnuť [2.31M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181404 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.30M]
01.11.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181405 Lukáš Peterka Zmluvy stiahnuť [2.35M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181406 Stanislava Sedláková Zmluvy stiahnuť [2.38M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181407 Martin Mikláš Zmluvy stiahnuť [2.30M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181408 Štefan Pribula Zmluvy stiahnuť [2.32M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181410 Michaela Surgentová Zmluvy stiahnuť [2.42M]
01.11.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181411 Andrej Varga Zmluvy stiahnuť [2.39M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181412 Jarmila Fejová Zmluvy stiahnuť [2.40M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181413 Emiliána Marta Jecušková Zmluvy stiahnuť [2.40M]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181414 Lýdia Hetešová Zmluvy stiahnuť [2.36M]
30.11.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181402 Ing. Matúš Soľár Zmluvy stiahnuť [2.37M]
27.11.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Andraščík Zmluvy stiahnuť [0.00B]
06.12.2018 Zmluva o nájme LiveNET sesrvices, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.21M]
06.12.2018 Poistná zmluva č. 9100204644 Groupama poisťovňa, a. s. Zmluvy stiahnuť [295.02K]
12.12.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Funtaľová Zmluvy stiahnuť [529.03K]
04.12.2018 Dodatok č. 5 k zmluve č. SK_903 888 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluvy stiahnuť [246.50K]
01.10.2018 Zmluva o nájme bytu č. 181409 Václav Janič Zmluvy stiahnuť [2.32M]
18.12.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [1.37M]
19.12.2018 Kúpna zmluva Jeruzalem - Marchevka Zmluvy stiahnuť [1.30M]
04.01.2019 Zmluva č. 737/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Peter Kocúrek Zmluvy stiahnuť [1.14M]
11.01.2019 Zmluva č. 379/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Imrich Kelemen Zmluvy stiahnuť [2.50M]
02.01.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluvy stiahnuť [6.45M]
21.01.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/128 SAŽP- Obstaranie záhradných kompostérov Zmluvy stiahnuť [1.85M]
25.01.2019 Zmluva č. 371/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Maroš Semančík Zmluvy stiahnuť [2.60M]
30.01.2019 Zmluva č. 364/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Bc. Tomáš Koscelník Zmluvy stiahnuť [2.52M]
15.03.2019 Inominátna zmluva Anna Nehilová Zmluvy stiahnuť [914.50K]
18.02.2019 Zmluva č.225/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Martin Sárossy Zmluvy stiahnuť [2.52M]
24.07.2018 Zmluva o dielo STAV-MAJO, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [7.15M]
24.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [2.61M]
16.02.2021 Zmluva č. 372/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jozef Majerník Zmluvy stiahnuť [0.00B]
08.01.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Bilá Zmluvy stiahnuť [534.96K]
25.02.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Marcel Kuchár Zmluvy stiahnuť [533.73K]
06.03.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Amália Kruľáková Zmluvy stiahnuť [528.75K]
27.03.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Anna Tkáčiková Zmluvy stiahnuť [537.84K]
11.03.2019 Kúpna zmluva Ing. Ján Filip Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.03.2019 Kúpna zmluva Peter Tomčufčík, Frederika Tomčufčíková Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.03.2019 Zmluva o dielo IFOsoft, s. r. o., Zmluvy stiahnuť [671.87K]
28.03.2019 Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania Ľuboslav Šulík Zmluvy stiahnuť [433.12K]
05.04.2019 Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena Jozef Martoňák Zmluvy stiahnuť [107.44K]
15.03.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluvy stiahnuť [896.62K]
18.04.2019 Zmluva o nájme bytu č. 191403/1 Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [2.57M]
18.04.2019 Zmluva o nájme bytu č. 191404/1 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.53M]
01.04.2019 Zmluva č. 366/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ing. Pavol Janoško Zmluvy stiahnuť [2.56M]
21.05.2019 Zmluva o dielo STAV - MAJO, s. r. ... Zmluvy stiahnuť [16.37M]
20.05.2019 Zmluva č. 59 092 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [1.57M]
17.05.2019 Zmluva o poskytnutí NFP - MPSVaR Miestna občianska poriadková hliadka - ... Zmluvy stiahnuť [1.63M]
01.04.2019 Zmluva č. 369/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Marek Filip Zmluvy stiahnuť [2.56M]
20.06.2018 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR Zmluvy stiahnuť [1.78M]
01.05.2019 Zmluva č. 375/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ing. Petra Ndoja Zmluvy stiahnuť [2.71M]
31.05.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127030 Národný projekt Terénna sociálna práca Zmluvy stiahnuť [526.08K]
04.06.2019 Zmluva o poskytovaní poradenstva MOAD, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [2.13M]
07.06.2019 Nájomná zmluva Slovenský rybársky zväz Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.06.2019 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a. s. Zmluvy stiahnuť [532.40K]
13.05.2019 Dodatok č. 2 k zmluve SDA50013708 Slovakia Energy s. r. o. Zmluvy stiahnuť [250.86K]
17.06.2019 Zámenná zmluva Anna Nehilová, rod. Korinková Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.06.2019 Zmluva o nájme bytu č. 191413 Júlia Novotná Zmluvy stiahnuť [2.40M]
28.06.2019 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 91000204644 Groupama poisťovňa, a. s., Zmluvy stiahnuť [725.00K]
19.07.2019 Kúpna zmluva ROD. JANČOVÁ Zmluvy stiahnuť [1.23M]
16.07.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia Zmluvy stiahnuť [1.39M]
18.07.2019 Darovacia zmluva Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [742.60K]
20.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Jenčová Gabriela Zmluvy stiahnuť [544.36K]
02.07.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Beliš Andrej Zmluvy stiahnuť [556.67K]
17.07.2019 Príloha 2 k zmluve 013819_NoPa_Rožkovany Harmonogram aktualizácie a kompenzácie VZN ... Zmluvy stiahnuť [244.57K]
31.07.2019 Kúpna zmluva Jozef Beránek Zmluvy stiahnuť [896.99K]
26.06.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s. r. o. Zmluvy stiahnuť [397.44K]
14.08.2019 Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti ENERCOM s. r. o. Zmluvy stiahnuť [252.81K]
27.03.2018 Nájomná zmluva Slovenský pozemkový fond Zmluvy stiahnuť [2.65M]
19.08.2019 Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok Finlegal services, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.73M]
30.08.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127030 projekt Terénna sociálna práca v ... Zmluvy stiahnuť [530.62K]
09.07.2019 Zmluva č. 362/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Róbert Marhevka Zmluvy stiahnuť [2.57M]
11.07.2019 Zmluva č.363/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnej kanalizáciou Lukáš Príhoda Zmluvy stiahnuť [2.53M]
10.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta B017 Margita Rozkošová Zmluvy stiahnuť [556.13K]
10.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta A135 Margita Rozkošová Zmluvy stiahnuť [554.91K]
10.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta A275 Margita Rozkošová Zmluvy stiahnuť [552.70K]
08.07.2019 Zmluva o poskytnutí služby PARTRY s. r. o. Zmluvy stiahnuť [2.14M]
12.09.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP PARTRY s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.67M]
11.09.2019 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [2.12M]
12.09.2019 Zmluva o dielo AP PARTNER PROJEKT s. r. ... Zmluvy stiahnuť [1.57M]
30.09.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu Slovakia Energy s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta D007 Miloš Sekerák Zmluvy stiahnuť [109.29K]
30.09.2019 Zmluva č. 35/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Daniel Tobiáš Zmluvy stiahnuť [2.68M]
27.09.2019 Zmluva o nájme bytu č.191403/2 Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [2.61M]
27.09.2019 Zmluva o nájme bytu č. 191404/2 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.59M]
09.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP - MPSVaR Nadstavba a obnova objektu MŠ ... Zmluvy stiahnuť [1.96M]
05.09.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta A347 Stariňák Miroslav Zmluvy stiahnuť [537.84K]
16.10.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/128 MŽP SR, SA ŽP Zmluvy stiahnuť [82.32K]
22.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta A153 Terézia Ivanová Zmluvy stiahnuť [551.94K]
14.10.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta A141 Ing. Iveta Gladišová Zmluvy stiahnuť [546.73K]
20.08.2019 Zmluva o dielo Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. ... Zmluvy stiahnuť [3.01M]
08.11.2019 Mandátna zmluva - Obstarávateľ, s. r. o. Zabezpečenie služieb verejného obstarávania Zmluvy stiahnuť [3.00M]
12.11.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta D009 Terézia Hudá Zmluvy stiahnuť [700.37K]
26.11.2019 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve o výkone správy bytov a nebytových priestorov zo dňa 25.9.2017 SABYT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [398.84K]
20.09.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Andraščík Zmluvy stiahnuť [1.13M]
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia Zmluvy stiahnuť [2.11M]
19.11.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb NASES Zmluvy stiahnuť [687.12K]
12.12.2019 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [2.33M]
18.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta C001 Jozef Havanič Zmluvy stiahnuť [684.73K]
18.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta C002 Jozef Havanič Zmluvy stiahnuť [683.57K]
17.12.2019 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 9100204644 Groupama poisťovňa, a. s., Zmluvy stiahnuť [682.34K]
23.12.2019 Zmluva 3/2019 o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie Obec Mirkovce Zmluvy stiahnuť [514.53K]
20.12.2019 Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice PREMIUM BVK s.r.o. Zmluvy stiahnuť [751.32K]
31.12.2019 Zmluva o nájme bytu č. 191407 Peter Kollár Zmluvy stiahnuť [2.36M]
31.12.2019 Zmluva č. 343/2019 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Andrej Štvarták Zmluvy stiahnuť [2.50M]
08.01.2020 Kúpna zmluva COOP Jednota Zmluvy stiahnuť [2.49M]
03.02.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVaR - Podpora a ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
11.02.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutie NFP MŽP SR, SA ŽP - ... Zmluvy stiahnuť [153.82K]
13.02.2020 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre ... Zmluvy stiahnuť [0.99M]
19.12.2019 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme Slovenský pozemkový fond Zmluvy stiahnuť [161.62K]
20.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory SAŽP - Zelené obce Slovenka Zmluvy stiahnuť [504.49K]
26.02.2020 Zmluva o združení právnických osôb ZMOS Zmluvy stiahnuť [308.15K]
27.05.2016 Zmluva č. VSN0622201504 ENVI - PAK, a. s. Zmluvy stiahnuť [914.47K]
09.03.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50-000055661PO2012 VVS, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.25M]
11.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom MV SR Dokončenie požiarnej zbrojnice Rožkovany Zmluvy stiahnuť [964.60K]
16.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [1.44M]
10.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020 Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [199.67K]
10.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2020 DHZ Rožkovany Zmluvy stiahnuť [503.94K]
10.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2020 OZ FS Jazero Rožkovany Zmluvy stiahnuť [514.29K]
10.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2020 Jednota dôchodcov na Slovensku ZO ... Zmluvy stiahnuť [508.78K]
14.02.2020 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [576.73K]
14.02.2020 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [571.69K]
21.02.2020 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Súkromné centrum voľného času ELBA Zmluvy stiahnuť [566.36K]
10.02.2020 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Mesto Sabinov Zmluvy stiahnuť [577.68K]
23.04.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.02M]
23.04.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201403/1 Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [2.40M]
23.04.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201404/1 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.40M]
23.04.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201407/1 Peter Kollár Zmluvy stiahnuť [2.33M]
30.04.2020 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [1.59M]
05.05.2020 Zmluva o poskytovaní služieb MŠ TIBURON s. r. o. Zmluvy stiahnuť [2.62M]
28.01.2020 Zmluva č. 370/2020 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Miroslav Janič Zmluvy stiahnuť [2.73M]
23.04.2020 Zmluva o dielo Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Oprava a údržba chodníkov - ... Zmluvy stiahnuť [3.63M]
06.05.2020 Zmluva o poskytovaní služieb FAMES s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.05.2020 Darovacia zmluva MV SR Zmluvy stiahnuť [193.08K]
13.05.2020 Zmluva o dielo BETON GARONE s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o likvidácii drobného stavebného odpadu CBR s. r. o. Zmluvy stiahnuť [732.81K]
26.05.2020 Zmluva o nájme hrobového Mgr. Silvia Havaničová Zmluvy stiahnuť [418.96K]
25.05.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-017/2020 MV SR - IVECO Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.12.2019 Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0622201504 Marius Pedersen, a. s. Zmluvy stiahnuť [373.44K]
09.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb TIBURON s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.06.2020 Zmluva o nájme bytu 201413 Júlia Novotná Zmluvy stiahnuť [2.27M]
24.06.2020 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Rožkovany F. M. RECYKLING s. r. ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.06.2020 Dodatok č. 1/2020 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.07.2020 Zmluva o spolupráci Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.07.2020 Kúpna zmluva Girašek Lukáš Zmluvy stiahnuť [113.62K]
29.07.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ingrid Lipovská Zmluvy stiahnuť [1.73M]
27.04.2020 Zmluva č. 351/2020 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Martin Kamenec Zmluvy stiahnuť [2.46M]
07.08.2020 Zmluva o dielo SIPSTAV s. r. o. Nadstavba a obnova objektu MŠ ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
25.05.2020 Zmluva č. 299/2020 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Renáta Mišenková Zmluvy stiahnuť [2.45M]
20.05.2020 Zmluva č. 378/2020 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ing. Marek Raca Zmluvy stiahnuť [2.53M]
15.04.2020 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve ... Zmluvy stiahnuť [2.39M]
28.08.2020 Zmluva č. 50-000158871PO2020 o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VVS, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
21.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta D010 Mária Verešpejová Zmluvy stiahnuť [416.05K]
24.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta A359 Božena Makulová Zmluvy stiahnuť [418.95K]
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201404/2 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.39M]
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201407/2 Peter Kollár Zmluvy stiahnuť [2.69M]
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201403/2 Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [2.36M]
12.10.2020 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom Marius Pedersen, a. s. Zmluvy stiahnuť [462.20K]
22.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s §13 a násl. z. č. 523/2004 Ministerstvo financií SR Zmluvy stiahnuť [1.37M]
09.10.2020 Zmluva o pripojení do Dátovej siete LiveNET services s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
18.09.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo BETON GARONE s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.09.2022 Zmluva o nájme HM A199 Sopčák Jozef Zmluvy stiahnuť [404.47K]
19.10.2020 Dohoda č. 20/37/010/125 - Pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 6. 5. 2020 FAMES s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.11.2020 Zmluva/Dodatok o pripojení 20200288 LiveNET services s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.10.2020 Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Slovenský rybársky zväz, MO Sabinov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.11.2020 Dohoda č. 20/37/010/161 Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [290.56K]
27.08.2020 Dohoda č. 20/37/012/294 Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [103.52K]
27.08.2020 Dohoda č. 20/37/012/293 Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [103.45K]
30.09.2020 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 2/2020 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN DHZ Rožkovany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.11.2020 Dohoda č. 20/37/012/432 Dohoda menšie obecné služby Zmluvy stiahnuť [0.99M]
24.11.2020 Dohoda č. 20/37/012/434 Dohoda §12 - dobrovoľnícka činnosť Zmluvy stiahnuť [0.99M]
24.11.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb AV Audit, s. r. o., Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.12.2020 Zmluva o výpožičke SR - Štatistický úrad SR Zmluvy stiahnuť [0.00B]
26.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mobilné hygienické centrum v rómskej osade Rožkovany Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a ... Zmluvy stiahnuť [899.09K]
07.12.2020 Rámcová zmluva o správe registratúry - Správa registratúry Optimal Archivovanie SK s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.12.2020 Licenčná zmluva Archivovanie SK s. r. o. Zmluvy stiahnuť [374.46K]
30.11.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201402 Daniel Bednárik Zmluvy stiahnuť [2.57M]
30.11.2020 Zmluva o nájme bytu č. 201405 Matej Miženko Zmluvy stiahnuť [826.03K]
10.12.2020 Zmluva o dielo Jozef Goliáš Zmluvy stiahnuť [0.00B]
02.11.2020 Zmluva o spracovaní projektovej žiadosti na Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia rómov PO & Partners, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.12.2020 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Kúpna zmluva LV č. 1488; parcela reg. ... Zmluvy stiahnuť [316.62K]
14.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta A005 Ing. Pribula Jozef Zmluvy stiahnuť [416.76K]
18.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
29.12.2020 Zmluva o nájme bytu 201404/3 Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [2.63M]
29.12.2020 Zmluva o nájme bytu 201403/3 Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [2.29M]
12.01.2021 Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci FAMES s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.01.2021 Dodatok č. 2 Zmluve o likvidácii drobného stavebného odpadu CBR s. r. o. Zmluvy stiahnuť [548.68K]
04.01.2021 Zmluva č. 181/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ing. Martin Štefančík Zmluvy stiahnuť [2.75M]
04.01.2021 Zmluva č. 248/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Juraj Mihalik Zmluvy stiahnuť [2.79M]
04.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
02.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta D013 Mária Fedorová Zmluvy stiahnuť [423.24K]
11.01.2021 Zmluva č. 353/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciu Radoslav Štieber Zmluvy stiahnuť [2.70M]
08.02.2021 Zmluva o poskytnutí NFP - MPSVaR Miestne komunikácie a chodníky v ... Zmluvy stiahnuť [2.11M]
03.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb z 21. 1. 2021 Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
03.02.2021 Zmluva č. 9068/2021o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ubytovanie MAGNOLIA, Mgr. Martina Girašková Zmluvy stiahnuť [0.00B]
08.02.2021 Príloha - HARMONOGRAM k Zmluve o poskytovaní poradenstva MOAD, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12. 9. 2019 AP PARTNER PROJEKT s. r. ... Zmluvy stiahnuť [740.75K]
10.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [2.39M]
02.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta A339 Kollárová Iveta Zmluvy stiahnuť [423.67K]
15.02.2021 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany Ing. Marta Koscelníková Zmluvy stiahnuť [0.00B]
02.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
29.11.2021 Dohoda č. 21/37/010/65 ÚPSVaR §10 o hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [213.18K]
15.02.2021 Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 1615/14/2006/Závod PO VVS, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.14M]
15.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SR - Štatistický úrad SR Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.01.2021 Zmluva č. 101/2/2021 o odvádzaní odpadových vôd Marek Stariňák Zmluvy stiahnuť [2.55M]
08.03.2021 Zmluva č. 50-000159595PO2021 o dodávke vody z verejného vodovodu VVS, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.03.2021 Zmluva o pripojení do distribučnej siete VSD, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
12.03.2021 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. Z58160006 EBA, s. r. o. Bratislava Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.01.2021 Zmluva č. 101/3/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Ján Ščerba Zmluvy stiahnuť [2.62M]
23.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.03.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb Nádej, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 116/2010 Ekoservis Slovensko s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.04.2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.04.2021 Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Občianske združenie FS Jazero Rožkovany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.04.2021 Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.04.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17102973 Orange Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.04.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17103250 Orange Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.05.2021 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Kúpna zmluva KNC 187/2; Bytový dom č. ... Zmluvy stiahnuť [138.45K]
29.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
07.05.2021 Zmluva o dielo STAV - MAJO s. r. ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
12.05.2021 Zmluva č. 321 0924 o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [0.00B]
13.05.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta A118 Štefan Bodnár Zmluvy stiahnuť [421.97K]
13.05.2021 Zmluva o nájme hr. miesta B003 Štefan Bodnár Zmluvy stiahnuť [418.95K]
12.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb BPA INVEST s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.05.2021 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Kúpna zmluva KNC186/2; Bytový dom č. 102 Zmluvy stiahnuť [138.57K]
24.05.2021 Zámenná zmluva Pavol Ševčík Zmluvy stiahnuť [237.99K]
30.11.2020 Zmluva č. 361/5/2020 o odvádzaní odpadových vôd Matej Miženko Zmluvy stiahnuť [1.86M]
30.11.2020 Zmluva č. 361/2/2020 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Daniel Bednárik Zmluvy stiahnuť [2.33M]
25.05.2021 Zmluva o nájme bytu 211402 Daniel Bednárik Zmluvy
24.05.2021 Zmluva o nájme bytu č. 211405 Matej Miženko Zmluvy stiahnuť [844.66K]
01.03.2021 Mandátna zmluva Obstarávateľ SK, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Miestne kom. a chodníky TIBURON s. r. o. - ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.01.2021 Zmluva č. 41/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Marián Uličný Zmluvy stiahnuť [2.54M]
14.06.2021 Kúpna zmluva Renata Polášková Zmluvy stiahnuť [780.18K]
07.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta A 197 Ján Bodnár Zmluvy stiahnuť [411.79K]
10.12.2021 Zmluva č. E501 08U01 Environmentálny fond Zmluvy stiahnuť [877.10K]
29.12.2021 Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0622201504 ENVI-PAK, a. s. Zmluvy stiahnuť [841.29K]
14.07.2021 Partnership Agreement for donor partnership project Project Being passive is not ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.07.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Dopravné staviteľstvo s. r. o. Miestne komunikácie a chodníky v ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.07.2021 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - Kúpna zmluva LV č. 1488; parcela reg. ... Zmluvy stiahnuť [366.51K]
21.07.2021 Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Jednota dôchodcov na Slovensku ZO ... Zmluvy stiahnuť [690.08K]
30.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta D011 Melánia Petrufová Zmluvy stiahnuť [407.57K]
04.08.2021 Dohoda č. 21/37/010/8 Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [496.93K]
30.08.2021 Zmluva o dielo - Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany I. EURO-BAU s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
17.08.2021 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 9100204644 Groupama poisťovňa a. s. Zmluvy stiahnuť [1.02M]
02.09.2021 Projektová zmluva č. 890/2021 Byť pasívni nie je cesta Zmluvy stiahnuť [715.85K]
16.03.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Združenie obcí hornej Torysy_BRO Zmluvy stiahnuť [769.55K]
15.03.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb 20/2015 Združenie obcí hornej Torysy_BRO Zmluvy stiahnuť [516.34K]
26.10.2022 Zmluva o nájme HM D018 Marhevková Anna Zmluvy stiahnuť [381.81K]
10.09.2021 Partnerská dohoda Č. projektu LDI01002 Zmluvy stiahnuť [765.64K]
13.08.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 Futbalový klub Rožkovany Zmluvy stiahnuť [327.16K]
23.09.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP MOPS v obci Rožkovany Zmluvy stiahnuť [1.53M]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Mgr. Miroslava Chovancová Zmluvy stiahnuť [170.20K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Anna Sykorová Zmluvy stiahnuť [170.01K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Rastislav Kollár Zmluvy stiahnuť [327.09K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Stanislava Sedláková Zmluvy stiahnuť [327.49K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Peter Kollár Zmluvy stiahnuť [327.10K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Václav Janič Zmluvy stiahnuť [328.25K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Michaela Surgentová Zmluvy stiahnuť [327.51K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Andrej Varga Zmluvy stiahnuť [327.53K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Jarmila Fejová Zmluvy stiahnuť [327.70K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Júlia Novotná Zmluvy stiahnuť [327.44K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Lýdia Hetešová Zmluvy stiahnuť [327.50K]
04.10.2021 Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácia PSK pre podporu rodiny Zmluvy stiahnuť [928.43K]
28.08.2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50099651 SLOVAKIA ENERGY Zmluvy stiahnuť [250.32K]
07.02.2020 Dodatok č. 3 k zmluve SDA50013708 SLOVAKIA ENERGY Zmluvy stiahnuť [244.83K]
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu Štefan Pribula Zmluvy stiahnuť [170.48K]
28.10.2021 Zmluva o grantovom účte - Prima Banka, a. s. Podpora opat. služby II. v ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.10.2021 Mandátna zmluva "Byť pasívni nie je cesta" Obstarávateľ SK, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
03.11.2021 Zmluva o grantovom účte Prima Banka a. s. Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany Zmluvy stiahnuť [289.70K]
20.10.2021 Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN Slovenský rybársky zväz, MO Sabinov Zmluvy stiahnuť [458.08K]
04.11.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zmluva o dielo-EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Zmluvy stiahnuť [2.02M]
08.11.2021 Zmluva o dielo - Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Obnova existujúcich premostení v obci ... Zmluvy stiahnuť [1.63M]
08.11.2021 Zmluva o dielo - Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Premostenie MK v obci Rožkovany Zmluvy stiahnuť [937.03K]
08.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS Zmluvy stiahnuť [1.38M]
15.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta A256 Terézia Girašková Zmluvy stiahnuť [353.36K]
28.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta D012 Mária Palonderová Zmluvy stiahnuť [388.17K]
23.11.2021 Zmluva o poskytnutí NFP Podpora opat. služby II. v ... Zmluvy stiahnuť [4.02M]
29.11.2021 Dohoda č. 21/37/012/211 ÚPSVaR §12 o hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [171.21K]
29.11.2021 Dohoda č. 21/37/012/212 ÚPSVaR §12 o hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [39.70K]
08.12.2021 Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 8. 11. 2021 Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. ... Zmluvy stiahnuť [813.38K]
30.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta D014 Erik Olekšák Zmluvy stiahnuť [404.02K]
29.10.2021 Zmluva č. 361/2/2021 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Mgr. Pavol Kanuščák, Dis. art. Zmluvy stiahnuť [1.85M]
22.12.2021 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku EUROTREND, n. o. Zmluvy stiahnuť [1.81M]
06.07.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Eva Petránová Advokátska kancelária s. ... Zmluvy stiahnuť [916.53K]
27.12.2021 Zmluva o dielo - Vypracovanie PD OLEJAR architekti, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [1.54M]
17.01.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta D015 Kocanová Magdaléna Zmluvy stiahnuť [399.45K]
21.01.2022 Zmluva o NFP Ministerstvo vnútra SR Miestna poriadková hliadka - obec ... Zmluvy stiahnuť [2.01M]
24.01.2022 Mandátna zmluva - Ex. služby - Byť pasívni nie je cesta PO & Partners, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [2.00M]
24.01.2022 Zmluva o dodávke plynu 9107044415 SPP, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.47M]
24.01.2022 Zmluva o dodávke plynu 9107044416 SPP, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.47M]
31.01.2022 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/263 - Cesta na trh práce 3 Úrad práce, sociálnych vecí a ... Zmluvy stiahnuť [825.11K]
31.01.2022 Zmluva o poskytnutí služby - MOPS v obci Rožkovany TIBURON s. r. o. - ... Zmluvy stiahnuť [3.18M]
24.02.2022 Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z58160006 EBA, s. r. o. Bratislava Zmluvy stiahnuť [1.67M]
28.02.2022 Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu CBR s. r. o. Zmluvy stiahnuť [2.93M]