Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023

vložený: 15.05.2023 10:28, upravený: 30.11.-0001 00:00, čítaný: 630x

 Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023

Motív v slovách sv. sestry Faustíny  je, že životom kráčame v zablatených topánkach hriechov a ľudskej krehkosti, no dôverujeme  Božiemu milosrdenstvu. To sme skoro do bodky splnili, keď záver púte, ktorú sme absolvovali  06.05.2023 do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove  nás  štedro pokropil dážď.  Obec Rožkovany spolu s ďalšími občanmi Červenice, Jakubovej Vole, Lipian a Kamenice sa pridala k 16. púti rádia Lumen.  Púť  sme absolvovali autobusom pod vedením šikovného šoféra pána Kušníra z Lipian, ktorému ďakujeme za bezproblémovú a pokojnú jazdu.  Veľkú radosť sme mali z prítomnosti duchovného otca Stanislava Palenčára, ktorý všetkých povzbudil modlitbou a krásnymi zamysleniami.  Okrem bohatého programu, ktorý rádio Lumen pripravilo pre takmer 10 000 účastníkov tejto púte,  sme navštívili aj Centrum  sv. Jána Pawla  II. nachádzajúceho sa priamo v areáli sanktuária.  Za všetkých môžeme povedať, že už dávno sme nezažili tak úžasnú atmosféru, v ktorej bolo cítiť  Boží pokoj a pôsobenie Ducha Svätého. K tomu nesporne prispeli aj  veľmi hodnotné a povzbudivé slová pomocného bratislavského  biskupa a hlavného celebranta sv. omše J. E. mons. Jozefa Haľka, z ktorých vyberáme aspoň niektoré: „našim mandátom v každodennom živote je, že budeme milosrdní v každodenných vzťahoch,“... „buďme slobodní od hnevu,“...„svetový pokoj je vyskladaný z pokoja ľudského srdca,“... „od momentu, keď sme boli pokrstení,  srdce človeka  je bytostne spojené so srdcom  Ježiša Krista, čím vznikla živá komunikácia medzi ľudským a božím srdcom, čo je fascinujúca skutočnosť.“  Nezabudnime na tak úžasné pravdy, ktoré by sme mali uplatňovať v každodennom živote. Ďakujeme všetkým (aj duchovným otcom z farnosti  Rožkovany, Lipany, Brezovica a Kamenica), ktorí  posúvali informácie o tejto úžasnej akcii a tak mohli dopriať každému, kto chcel načerpať silu z prameňa Božieho milosrdenstva a  putovať k nemu.   Veríme, že sa nám s pomocou Božou a vás všetkých podarí  zorganizovať  v budúcnosti ešte veľa tak úžasných  akcií, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame. 

Fotogaléria k článku