Spôsoby získavania informácií

  • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Rožkovanoch
  • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Rožkovanoch

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30 
13:00 - 15:30 
13:00 - 16:30 
13:00 - 15:30 
13:00 - 14:30

  • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu obce :  Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. osobne v podateľni obecného úradu  v Rožkovanoch v úradných hodinách.

Obec Rožkovany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. v podateľni obecného úradu v Rožkovanoch v úradných hodinách

Aktuality a oznamy
Vývozu separovaného odpadu (PAPIER)

zobraziť celý oznam

Vývozu separovaného odpadu (SKLO) - Zo zberných nádob

zobraziť celý oznam

Vývozu separovaného odpadu (PLASTY)

zobraziť celý oznam

SAD CESTOVNÉ PORIADKY

zobraziť celý oznam

SMS na číslo tiesňového volania

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa