Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy

vložený: 19.05.2022 10:40, upravený: 30.11.-0001 00:00, čítaný: 1397x

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy
Vážení spoluobčania,
dňa 18. 5. 2022 som sa ako delegátka Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska (RZ ZMOS) Horná Torysa zúčastnila Mimoriadneho snemu ZMOS v Senci, na ktorom zástupcovia miest a obcí celého Slovenska rokovali o súčasnom nepriaznivom stave spoločnosti, jeho rizikách a dopadoch na fungovanie samospráv obcí. PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka
Senec - 18. mája 2022 - Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania:
a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady
na miestnu územnú samosprávu,
✅b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
✅c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,
✅d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti
od disponibilných finančných prostriedkov.
✅e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.
V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, ⚡️Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk. ⚡️

Video k článku

Fotogaléria k článku