Cena starostky obce

vložený: 19.06.2017 20:34, upravený: 19.06.2017 20:35, čítaný: 3723x

Cena starostky obce

Starostka obce Rožkovany, PhDr. Beáta Kollárová, PhD., založila tradíciu oceňovania občanov obce za prínos pre rozvoj života a propagáciu obce ocenením „Cena starostky obce“.

V tomto roku udelila tri ocenenia.

Cenu udelila rodine pána Miloša Sekeráka, za dosiahnuté športové úspechy, skvelú reprezentáciu klubu RMR Rožkovany a neúnavnú činnosť v motokrosovom športe. Cenu prevzal pán Miloš Sekerák mladší.

Ďalšiu cenu udelila Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku, za obetavú pomoc, podporu a rozvoj aktívneho života seniorov v Rožkovanoch. Cenu prevzala predsedníčka ZO JDS pani Cecília Girová.

Tretiu cenu udelila starostka obce pánu Jozefovi Giraškovi, za nezištnú pomoc, spoluprácu a prínos v oblasti rozvoja Dobrovoľného hasičského zboru v Rožkovanoch.

Pani starostka, pri príležitosti 10. výročia založenia FS Jazero, udelila skupine ďakovný list, za úspešnú činnosť pri zachovávaní ľudových tradícií, folklóru a šírenia dobrého mena obce Rožkovany.

Vedúci FS Jazero, pán Anton Šarišský, udelil milú cenu „Najlepší pagáč 2017“ všetkým šikovný dámam zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktoré napiekli skvelé pochúťky na oslavu. Cenu prevzala pani Cecília Girová, predsedníčka ZO JDS.

Oceneným srdečne blahoželáme.

Fotogaléria k článku